Start-up & spin-off

    Ondernemerschap vergt veel lef en doorzettingsvermogen. Jong ondernemerschap vergt zo mogelijk nog meer, maar wordt soms te veel geromantiseerd. Het kan (erg) lang duren voor er geld wordt verdiend. En er is bijna altijd geld nodig om verder te kunnen ontwikkelen. Dat geld moet vaak van investeerders komen. Een investeerder kan een nauwelijks onderhandelbaar voorstel op tafel leggen. De “founders” trekken nogal eens aan het kortste eind en zien hun belang in de onderneming steeds kleiner worden. Dit overkomt ze meestal maar één keer in hun leven. Daarna weten ze dat ze een goede aandeelhoudersovereenkomst moeten maken. Het is een gemiste kans dat dit vaak niet meteen wordt onderkend.

    Start-ups

    Vanuit onze praktijk weten wij wat er speelt bij start-ups. En nemen hier ook een voorbeeld aan in onze eigen dienstverlening. We spreken de taal van de start-ups. We weten bijvoorbeeld hoe ‘vesting’ in het Nederlandse recht wordt ‘vertaald’, we zijn bekend met intellectuele eigendomsrechten op in gezamenlijkheid ontwikkelde kennis, diensten en producten. En we hebben een goed netwerk onder investeerders.

    Spin-off

    Van een spin-off is sprake als een bedrijf ontstaat uit een ander bedrijf of uit een onderzoeksinstelling, zoals een universiteit of een ziekenhuis. De ‘founders’ hebben vaak al veel ervaring opgedaan en kunnen leunen op de kennis van het bedrijf of de onderzoeksinstelling. De financieringsstructuur van een spin-off is vaak anders. In die opzichten verschilt een spin-off (vaak) van een start-up, maar het ondernemerschap is voor veel spin-off founders nieuw. Ook bij spin-offs speelt intellectuele eigendom een belangrijke rol. Bij ons gespecialiseerd team van Hekkelman kun je onder andere terecht voor alle aspecten over oprichting, aandeelhoudersovereenkomsten, werknemersparticipatie, vraagstukken over intellectueel eigendom, financiering en zekerheden, commerciële contracten en samenwerkingsverbanden. Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan je graag te woord.