Branches

Zorg & welzijn

De maatschappij verandert en de zorgregelgeving verandert. Van centralisatie naar decentralisatie, van gegarandeerde vergoedingen naar vergoedingen per prestatie en van intramuraal verblijven naar scheiden van wonen en zorg.

De veranderingen in het zorglandschap stellen alle spelers in de zorg voor uitdagingen. Uitdagingen die kansen bieden, maar ook risico´s met zich meebrengen. De specialisten van Hekkelman brengen risico´s in kaart zodat uitdagingen weloverwogen kunnen worden aangegaan.

De zorgspecialisten van Hekkelman zijn vertrouwd met de veranderingen in de zorg. Zij staan zorginstellingen, gemeenten en andere spelers in de zorg bij. Zij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, huur- en vastgoedrecht, ondernemingsrecht, privacyrecht en ruimtelijkordeningsrecht. Kortom, op alle gebieden die voor de zorg relevant kunnen zijn.

Wilt u weten waarmee wij u van dienst kunnen zijn? Of wilt u op de hoogte blijven op het gebied van zorgregelgeving? Neem dan contact op met een van onze specialisten of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerde personen 14

Marieke Thijssen

Marieke Thijssen

Advocaat

Marieke Thijssen is advocaat sinds 2006. Zij is werkzaam op het gebied van vastgoedrecht en houdt zich in dat verband onder andere bezig met huur/verhuur, bruikleen, koop/verkoop, erfpacht, o…

Privacy, Huur, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Elise Zeelenberg

Elise Zeelenberg

Advocaat

Elise Zeelenberg is sinds 2004 advocaat.  Zij is gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. De dynamiek van het aanbestedingsrecht blijft Elise boeien. Geen lang slepend…

Aanbestedingen

Meer

Manouk Radstaak

Manouk Radstaak

Advocaat

Sinds 2016 is Manouk Radstaak advocaat. Ze houdt zich met name bezig met het civiele vastgoedrecht (huur en verhuur, koop en verkoop), het verbintenissenrecht (contracten en algemene voor…

Verjaring, Koop, Aansprakelijkheid, Kabels & leidingen, Levering, Contracten, Kraak & leegstand, Algemene voorwaarden, Huur

Meer

Claudia Lap

Claudia Lap

Notaris

Claudia Lap adviseert bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren…

Bedrijfsovername & fusie, Testament, Erfenis, Scheiden, IT, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Governance & compliance, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Levenstestament - volmacht

Meer

Monique Hennekens

Monique Hennekens

Advocaat

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als E…

Intellectuele eigendom, IT, Privacy, Continuïteit in de cloud en escrow, E-commerce, IT, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Intellectuele eigendom, Licenties, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Anne van Wijk-Driessen

Anne van Wijk-Driessen

Advocaat

Anne van Wijk-Driessen houdt zich bezig met het vastgoedrecht in de breedste zin van het woord (huur/verhuur, koop/verkoop, bouw & projectontwikkeling). De afgelopen jaren heeft Anne zich vooral…

Bouw, Algemene voorwaarden, Huur, Contracten, Erfpacht, opstal, Kabels & leidingen, Koop, Kraak & Leegstand, Transformatie, Verjaring

Meer

Franc Pommer

Franc Pommer

Advocaat

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisati…

Gebiedsontwikkeling, Openbare orde en veiligheid, Aansprakelijkheid, Omgevingsrecht

Meer

Anne-Marie Weersink

Anne-Marie Weersink

Advocaat

Anne-Marie Weersink is ruim 30 jaar advocaat en heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht (o.a. herstructurering en contractenrecht) en insolventierecht. Zij wordt regelmatig door de…

Activa-passiva transactie, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Contracten & Algemene Voorwaarden, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Incasso & beslaglegging

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Lex Rutten

Lex Rutten

Advocaat

Lex Rutten werkt al 33 jaar bij Hekkelman en houdt zich naast het arbeidsrecht ook bezig met overeenkomst van opdracht, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Als niche houdt Lex zich…

Overgang van de onderneming, (Collectief) Ontslagrecht, Aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsongevallen, Concurrentie- en relatiebedingen, Cao-vraagstukken, Reorganisatie, ZZP/DBA, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Privacy op de werkvloer

Meer

Anniek van Dijk

Anniek van Dijk

Advocaat

Anniek van Dijk heeft ruime ervaring opgedaan in juridische advisering, het universitaire onderwijs en de rechterlijke macht. Haar expertise ligt op het terrein van het socialezekerheidsrecht, w…

Overgang van de onderneming, ZZP/DBA, Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Concurrentie- en relatiebedingen, (Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Cao-vraagstukken

Meer

Ton van Os

Ton van Os

Kandidaat-notaris

Ton van Os heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en houdt zich met name bezig met vennootschapsstructuren, zowel nationaal als internationaal. Hij stemt statuten, aandeelhoudersoveree…

Bedrijfsovername & fusie, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Meer

Anita Serra

Anita Serra

Advocaat

Anita is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Zij adviseert en waar nodig procedeert zij. Betrokkenheid bij de cliënt en streven naar excellentie zijn haar uitgangspunten.A…

Aanbestedingen, Staatssteun, Wet Markt & Overheid

Meer

Geeke Hissink

Geeke Hissink

Advocaat

Geeke Hissink heeft een brede advies- en procespraktijk met een focus op arbeidsrecht, ambtenarenrecht en pensioenrecht. Geeke werkt voornamelijk voor overheden en non-profit instellingen zoals wer…

Cao-vraagstukken, (Collectief) Ontslagrecht, Medezeggenschap, Overgang van de onderneming, Privacy op de werkvloer, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap

Meer

Gerelateerde expertisegebieden 8

Arbeidsongevallen

De gevolgen van een ongeluk op de werkvloer kunnen niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever groot zijn, zeker wanneer er geen goede aansprakelijkheidsverzekering is.

Meer

Juridische Splitsing

De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte venno…

Meer

Overgang van de onderneming

Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfst…

Meer

Aansprakelijkheid

Gemeenten en andere decentrale overheden hebben te maken met een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden. Op alle deelterreinen kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor zaken anders gaan…

Meer

Aansprakelijkheid

Wie is er verantwoordelijk als een werknemer een ongeluk krijgt op de werkplek? Welke preventieve maatregelen moet ik nemen? Moet ik een melding doen bij de Arbeidsinspectie als mijn werknemer iets…

Meer

Activa-passiva transactie

Wie wil stoppen met zijn bedrijf kan besluiten om het over te dragen aan een ander. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer het bedrijf is ondergebracht in een BV of NV, kunnen de aandelen in di…

Meer

Wegbeheer - openbare ruimte

Trillingen in een woning, een losse stoeptegel waarover iemand valt, een gevaarlijke kruising waarop een ongeval plaatsvindt, het zijn allemaal situaties waarin de overheid mogelijk aansprakelijk i…

Meer

ZZP/DBA

“Hoe kan ik een zzp’er inschakelen en voorkomen dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien?” Deze vraag wordt ons regelmatig voorgelegd. Opdrachtgevers zijn voorzichtig vanwege de risico…

Meer