d.

Expertises

Drie vragen aan Merel

  • Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht in het stedelijk gebied en houd mij daarnaast bezig met enkele specifieke bestuursrechtelijke thema’s, zoals huisvestings- en planschadezaken en zaken over gemeenterechtelijke vraagstukken (geheimhouding). Ik heb door mijn ruime ervaring met het adviseren en doceren over de Omgevingswet omvangrijke kennis over deze wet opgebouwd en kan daarover voor en na de inwerkingtreding op hoog niveau adviseren en procederen.

  • Ik ben intrinsiek gedreven om het omgevingsrecht, zowel juridisch als in de eventuele politiek-bestuurlijke context, op een hoog niveau te beoefenen.

  • Voor een bestemmingsplankwestie kun je bijvoorbeeld de uitspraak van de AbRS van 13 april 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1023) lezen, voor een huisvestingskwestie de uitspraak van de AbRS van 23 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1336) en een planschadekwestie de uitspraak van de AbRS van 24 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2541).

Clearly Hekkelman.