Matthijs Mutsaers

Legal practice

Nijmegen - Oranjesingel 1

Submit a question to Matthijs
Matthijs Mutsaers

Expertises

Drie vragen aan Matthijs

  • Ik ben een ervaren advocaat gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. Ik adviseer en procedeer over alle onderdelen van het aanbestedingsrecht. Daarnaast beschik ik over de nodige kennis van en ervaring met onder andere de volgende, aanpalende rechtsgebieden: gebiedsontwikkeling (o.a. “Didam-problematiek”), schaarse subsidies en rechten, staatssteun, Wet Markt en Overheid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Branches waarop ik me richt zijn: de overheid, zorg & welzijn, bouw, duurzaamheid en energie.

  • Ik werk graag samen met mijn cliënten en collega’s, om zo het beste resultaat te bereiken. Dit betekent: goed luisteren, achterhalen wat de vraag achter de vraag is en dat vervolgens vertalen naar een praktische, juridisch verantwoorde oplossing. Daarbij ga ik naast en vóór mijn cliënt staan.

  • Een zaak waarop ik trots ben is de prejudiciële procedure die ik in 2010 heb gevoerd. Daarin stond – kort samengevat – de vraag centraal of het Nederlandse systeem van rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingszaken aan de Europese eisen voldoet. Die vraag werd toen bevestigend beantwoord door het Hof van Justitie van de EU. Deze vraag is vandaag echter nog steeds actueel. De regering werkt aan maatregelen om de rechtsbescherming van inschrijvers te verbeteren.

Clearly Hekkelman.