Advocaat Erfrecht - Duidelijkheid bij erfenissen en verdeling nalatenschappen

  Erfrecht Advocaat Hekkelman Nijmegen

  Een overlijden binnen de familie kan veel in gang zetten. Het verdelen van de nalatenschap verloopt helaas niet altijd zonder slag of stoot en leidt regelmatig tot ruzie tussen de nabestaanden. Begeleiding van een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat kan dan heel waardevol zijn.

  Erfrechtzaken zijn vaak emotioneel ingewikkeld. Dat vraagt om een advocaat die oog heeft voor de mens en aan jou duidelijk kan maken wat jouw juridische positie is. Wij van Hekkelman advocaten en notarissen hebben jarenlange ervaring en veel kennis. Onze advocaten nemen de tijd om jou als cliënt goed te informeren over je opties én de kansen en risico’s daarvan. Liever lossen we zaken op in overleg, maar als het nodig is stappen we samen naar de rechter.

  Wij gaan dan ook graag het gesprek aan om jouw situatie te bespreken en al je vragen te beantwoorden.

  Vraag nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan, zodat we in een telefonisch overleg van zo’n 30 minuten een eerste inschatting kunnen maken of we iets voor je kunnen betekenen. Uiteraard is het ook mogelijk een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor te plannen.

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen

  Wanneer een advocaat erfrecht inschakelen?

  Wanneer de afwikkeling van een erfenis leidt tot discussie of zelfs ruzie onder de nabestaanden, is het verstandig om juridische ondersteuning in te roepen van een erfrecht advocaat. Hieronder hebben we een aantal voorbeelden op een rijtje gezet wanneer een advocaat erfrecht uitkomst kan bieden:

  • Het inschatten van de kansen om een testament nietig te laten verklaren;
  • Het afdwingen van informatie bij weigerachtige erfgenamen of executeurs;
  • Bemiddeling of procederen bij ruzie met (mede-)erfgenamen over de verdeling van de erfenis;
  • Het beroep op jouw kindsdeel (legitieme portie) als gevolg van onterving;
  • Het controleren van de executeur of het aanvragen van ontslag van de executeur bij de rechtbank.

  Neem vrijblijvend contact met ons op over jouw situatie of lees hieronder meer over kwesties die kunnen spelen binnen het erfrecht.

  Ruzie over de verdeling van de boedel en geld: waarom krijg ik niet waar ik recht op heb?

  Vooral als er een testament is, kan de verdeling van de erfenis tot discussie leiden. Bijvoorbeeld wanneer uit het testament blijkt dat een van de kinderen is onterfd, of er voor een niet gelijke verdeling onder de kinderen is gekozen. In dat geval kan er met een erfrecht advocaat onder andere gekeken worden naar de legitieme portie, waar elk kind recht op heeft.

  “Een testament biedt duidelijkheid hoe de overledene zijn of haar nalatenschap wil verdelen, maar toch kan het tot onvrede leiden bij de erfgenamen. Wij proberen in zo’n geval te kijken naar de maximaal haalbare oplossing voor onze cliënt”

  Anouk van Dijk - Advocaat Familie- en Erfecht

  Lees meer over de legitieme portie en het onterven van kinderen in dit blog:
  https://www.hekkelman.nl/blog/ondernemerszaken/legitieme-portie-je-kunt-je-kind-niet-onterven/

  ‘Rechtvaardige’ verdeling van de erfenis: wie deed meer voor de ouders?

  Ook komt het voor dat een erfgenaam niet krijgt wat hij of zij rechtvaardig vindt. Vooral als een kind een ouder intensief verzorgd heeft, kan het een teleurstelling zijn dat het kind daarvoor in het testament geen extra beloning krijgt. Daarnaast kan het voorkomen dat een familielid een deel van de erfenis krijgt, terwijl diegene al jaren geen contact meer had met de familie of altijd ruzie maakte.

  Een advocaat die gespecialiseerd is in erfenissen en testamenten kan je in dat geval bijstaan. Daarbij is het belangrijk dat een erfrecht advocaat duidelijk uiteen kan zetten wat de juridische positie is van de cliënt en eerlijk is over de kansen. Als er geen manier is om er met elkaar uit te komen, is het ook mogelijk dat er geprocedeerd gaat worden zodat een rechter een knoop kan doorhakken.

  “Waar een erfgenaam juridisch recht op heeft kan soms iets anders zijn dan wat gevoelsmatig rechtvaardig wordt gevonden. Het is dan belangrijk dat je als cliënt weet wat je kunt verwachten als je een zaak begint. Daar probeer ik als erfrecht advocaat zoveel mogelijk duidelijkheid over te geven.”

  Helmy Schellens - Advocaat Familie- en Erfrecht

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen

  Erfgenamen wantrouwen elkaar: wat is er met het geld gebeurd?

  Soms komt een hechte familieband onder druk te staan bij het verdelen van een nalatenschap, maar het kan ook zijn dat de onderlinge relatie tussen erfgenamen al langer is ontwricht door zaken uit het verleden. Als er informatie wordt achtergehouden of als er beslissingen worden genomen zonder overleg met de erfgenamen, kan er wantrouwen ontstaan en wordt al gauw getwijfeld aan de goede bedoelingen. In erfrechtzaken zijn er vaak tegenstrijdige verhalen en worden feiten verward met meningen.

  Bijvoorbeeld in het geval dat één van de familieleden in de laatste levensfase van de ouders verantwoordelijk is geweest voor de financiën van de ouders. Het komt vaak voor dat de motieven of bepaalde beslissingen van dat familielid in twijfel worden getrokken, vooral als de omvang van de erfenis tegenvalt. Ook is een bron van ruzie als kinderen er achter komen dat één kind meer schenkingen heeft gehad van de ouders dan de andere kinderen.

  “Als de vertrouwensband in een familie beschadigt ontstaat er achterdocht. Openheid van informatie en goed communiceren kan dit voorkomen.”

  Bob Theunissen - Advocaat Familie- en Erfrecht

  Erfrecht advocaat: onderling oplossen of een rechtszaak starten?

  Helaas zien de advocaten en notarissen van Hekkelman dat er steeds meer ruzie is over de erfenis en er daardoor ook een toename is in het aantal procedures. Erfrechtzaken zijn emotioneel ingewikkeld, waardoor een gang naar de rechter vaak een gevolg is. Een procedure kan echter maanden of jaren duren. Het kan dan interessanter zijn om onder begeleiding van een advocaat toch in gesprek te gaan met elkaar, om zo tot een uitkomst te komen en het conflict sneller is opgelost.

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen

  Kies voor een erfrecht advocaat van Hekkelman

  Onze sectie erfrecht bestaat uit advocaten die begrip hebben voor de emoties die een erfrechtkwestie op kan roepen, maar ook duidelijk advies geven over jouw juridische positie en hoe te komen tot een oplossing. Binnen onze sectie is er veel kennis aanwezig en vele jaren aan proceservaring. Ook onze ervaring met mediation in het familierecht komt van pas, om tot een oplossing te komen bij een ruzie om de erfenis. Daarnaast is Helmy Schellens lid van de VEAN, de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland, een specialisatievereniging van de Orde van Advocaten.

  VEAN Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

  Unieke inzichten dankzij andere secties én de notarissen van Hekkelman

  Bij Hekkelman staan we bekend om onze combinatie van advocaten en notarissen. Zo zijn de lijntjes kort en kan er altijd intern een specialist geraadpleegd worden bij complexe kwesties. Dat kan een notaris zijn, maar ook een advocaat van een andere sectie. Zo kan een advocaat van Ondernemingsrecht unieke inzichten hebben wanneer er een bedrijf of aandelen onderdeel zijn van de nalatenschap. Ook werken wij geregeld samen met de advocaten van de agrarische sectie, waar er vaak ingewikkelde kwesties spelen inzake het erfrecht. Dat is het voordeel voor onze cliënten van Hekkelman advocaten en notarissen!

  Bekijk ook de pagina van onze notarissen in Nijmegen en in Arnhem.

  Rechtsbijstandverzekering bij inschakelen erfrecht advocaat

  Wanneer je een advocaat in wilt schakelen is het goed om te kijken of je beschikt over een rechtsbijstandverzekering. In dat geval is het mogelijk dat een advocaat van Hekkelman (gedeeltelijk) betaald wordt door je verzekeraar. De mogelijkheden verschillen per polis, dus het is altijd goed om eerst contact op te nemen met de advocaten van Hekkelman. Zij kunnen je uitleggen waar je op moet letten en hoe je het gesprek aan kunt gaan met je rechtsbijstandverzekering.

  Hekkelman advocaten en notarissen is gevestigd in Nijmegen en Arnhem, maar is er voor cliënten in heel Nederland.

  Ervaring van een cliënt over de advocaten van Hekkelman

  “Naar aanleiding van een zeer schrijnende afwikkeling van een nalatenschap, die al ruim drie jaar voortduurde en waarin vele professionals steken hebben laten vallen, hebben wij uiteindelijk contact gezocht met Hekkelman advocaten en notarissen in Nijmegen.  Na een kennismakingsgesprek met Helmy Schellens is de casus door Anouk van Dijk zeer goed opgepakt en binnen een aantal maanden tot een goed einde gebracht.

  Er werd duidelijk, snel en concreet gecommuniceerd en gehandeld. Het contact verliep professioneel, zakelijk en correct, maar zeer zeker ook met een persoonlijke touch. Dat vind ik van groot belang in zaken op het gebied van Familie- en Erfrecht of misschien beter gezegd, juist op het gebied van Familie- en Erfrecht. Chapeau en nogmaals bedankt. Jullie hebben de zon weer laten schijnen voor mijn ouders.”

  - Mvr. Cuppen, cliënt