Evenementen | Seminars

Seminar 'Programma Aanpak Stikstof (PAS)'

Seminar - 21 november 2018, 09.30 - 12.00 - Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent

Op 7 november 2018 zal het Hof van Justitie de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft gesteld beantwoorden. De hoofdvraag die het Hof zal beantwoorden, betreft de vraag of het PAS verenigbaar is met het Europese recht (Habitatrichtlijn). Dit arrest en dan met name de consequenties daarvan voor de ruimtelijke ordenings- en milieupraktijk kunnen groot zijn. Om die reden organiseert Hekkelman op 21 november 2018 een seminar over het arrest en de eerder verschenen conclusie van Advocaat-Generaal Kokott.

Informatie en aanmelden

Seminar 'De Wet Bibob'

Seminar - 22 november 2018, 12:30 - 17:00 - Radboud Universiteit Nijmegen, Grotiusgebouw, zaal GR -1.075

Op donderdag 22 november 2018 organiseert Hekkelman advocaten en notarissen op de Radboud Universiteit Nijmegen een seminar over de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Het seminar is met name interessant voor gemeenteambtenaren die met de Wet Bibob in aanraking komen. Er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar.

Informatie en aanmelden