Evenementen | Seminars

Seminar Aanpak Ondermijning

Seminar - 29 maart 2018, 13.00 - 16.30 uur - GelreDome

Het openbare orderecht is in zwang. Om adequaat tegen ondermijnende criminaliteit te kunnen optreden, is juridische kennis over de verschillende bevoegdheden van de burgemeester op dit gebied een must. Op donderdag 29 maart a.s. praten mr. Franc Pommer en mr.Tycho Lam – beiden advocaat bij Hekkelman Advocaten – u graag bij over de ontwikkelingen rondom de aanpak ondermijnende criminaliteit. Dit gebeurt tijdens een seminar dat plaatsvindt in het GelreDome te Arnhem van 13.00 tot 16.30 uur.

Informatie en aanmelden

Seminar Actualiteiten geluid en geur

Seminar - 12 april 2018, 13.00 - 17.00 uur - Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent

Bij veel geschillen in het omgevingsrecht staan de milieuaspecten geluidhinder en geurhinder centraal. Of een bepaalde ontwikkeling wel of geen doorgang kan hebben hangt vaak af van de vraag of de optredende geluid- en/of geurbelasting nog (wel) acceptabel is. De ontwikkelingen met betrekking tot deze milieuaspecten volgen elkaar in een rap tempo op. De huidige wet- en regelgeving is, nog afgezien van de wijzigingen die de Omgevingswet gaat brengen, aan verandering onderhevig. Bovendien verschijnt bijna wekelijks voor de praktijk relevante jurisprudentie op deze terreinen. Reden voor ons om u bij te praten. In een tijdsbestek van 4 uur wordt u volledig bijgepraat over de relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, zodat u bij uw projecten goed beslagen ten ijs komt.

Informatie en aanmelden