Congres Binnenlands Bestuur: Duurzaamheid - nieuwe energie

  Datum:7 maart 2019
  Tijd:
  Locatie:Cultuur- en congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

  Jan van Vulpen zal 7 maart namens Hekkelman advocaten en notarissen spreken op het congres ‘Duurzaamheid – Nieuwe energie’ van Binnenlands Bestuur.

  Elke gemeente en provincie heeft de ambitie energieneutraal te worden. Dat kan alleen door burgers en bedrijven actief bij die transitie te betrekken. Hoe stimuleer je als decentrale overheid initiatieven van onderop? Hoe geef je door burgers spontaan opgezette energiecollectieven een plek in het overkoepelende regionale beleid?

  Het congres wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met Hekkelman, Groenkeur, SWECO, Kadaster en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Klik hier voor meer informatie.