Cursus Actualiteiten Bestuursrecht (CPO)

  Datum:29 oktober 2019
  Tijd:09.30 - 17.00 uur
  Locatie:CPO-zaal Radboud Universiteit, Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, 6525 HR, Nijmegen

  Snel en volledig op de hoogte van nieuwe regelgeving en belangrijke uitspraken in het bestuursrecht

  Wie het bestuursrecht overziet, moet constateren dat er nauwelijks rust aan het front is. De ontwikkelingen in het bestuursrecht volgen elkaar snel op.

  Denk bijvoorbeeld aan de bestuurlijke waarschuwing. Recente jurisprudentie maakt bezwaar daar tegen mogelijk, maar geldt dat in alle gevallen? En wat zijn de ontwikkelingen rondom de exceptieve toetsing?  Ook de veranderende jurisprudentie over het besluit- en belanghebbendebegrip en de belangenafweging bij de toepassing van beleidsregels komen in deze cursus aan bod, net als de Europese jurisprudentie over deskundigenadvisering. Uiteraard staan de docenten stil bij digitalisering, want ook op het gebied van digitaal procederen (KEI) en de digitalisering van het verkeer met bestuursorganen is het afgelopen jaar het nodige gebeurd.

  Na de cursus actualiteiten bestuursrecht is uw kennis over het bestuursrecht weer helemaal up-to-date. Tijdens de cursus is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

  Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Recente en toekomstige wetgeving
  • Belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie van het afgelopen jaar: de bestuurlijke waarschuwing, exceptieve toetsing en het besluit- en belanghebbendebegrip.
  • Digitalisering in het bestuursrecht

  Klik hier voor meer informatie over de cursus.