Digitale Ondermijningsdag 2020 - Webinarreeks

  Tijd:14.00 - 15.00
  Locatie:Thuis of op je werk, WebinarGeek

  Ondermijning blijft een groot maatschappelijk probleem, waarbij de grens tussen de onderwereld en de bovenwereld verder vervaagd. Criminelen en georganiseerde misdaad beïnvloeden het openbaar bestuur en de daarbij behorende besluitvorming. Burgemeesters en ambtenaren worden onder druk gezet.

  Hoe kunnen we deze problematiek aanpakken? Wat is er juridisch mogelijk? De ondermijningsproblematiek dreigt boven het hoofd te stijgen. Dit vraagt om extra juridische kennis vanuit meerdere perspectieven.

  Om zoveel mogelijk mensen te voorzien van deze extra juridische kennis organiseert Hekkelman de ‘Digitale Ondermijningsdag 2020’. Tijdens negen webinars naar keuze word je door tien verschillende sprekers vanuit meerdere perspectieven bijgepraat over de ondermijningsproblematiek.

  Webinars

  1. ‘Ondermijningswet’: inhoud en stand van zaken

  Spreker: Franc Pommer

  Onder de naam ‘Ondermijningswet’ werkt de regering diverse plannen uit op het gebied van de aanpak voor ondermijning. Enkele onderdelen van de Ondermijningswet zijn al in werking getreden, andere onderdelen bevinden zich in de consultatieronde en de overige onderdelen zijn in nog een priller stadium. Tijdens dit webinar word je bijgepraat over de inhoud en de stand van zaken van de Ondermijningswet. Het accent zal liggen op de voor gemeenten relevante wetswijzigingen die onder de vlag van de Ondermijningswet zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn.

  2. Wet Bibob bij aanbestedingen

  Spreker: Elise Zeelenberg

  Hoe kan de Wet Bibob en de aanstaande uitbreiding daarvan worden toegepast bij aanbestedingen? En wat zijn de overige mogelijkheden om in het kader van een aanbesteding de integriteit van inschrijvers te toetsen? In dit webinar geeft Elise Zeelenberg antwoord op deze vragen.

  3. Gegevensuitwisseling bij de aanpak van ondermijning

  Spreker: Marieke Thijssen

  Het gebrek aan mogelijkheden om gegevens uit te wisselen zorgt ervoor dat bedrijven, gemeenten en politie niet altijd in staat zijn om ondermijning effectief tegen te gaan. Tijdens dit webinar praat Marieke Thijssen je bij over de voorwaarden die in de AVG en in andere privacywetgeving worden gesteld aan gegevensuitwisseling bij de aanpak van ondermijning. Wat kan niet, maar vooral: wat kan wel?

  4. Wet Bibob bij vastgoedtransacties

  Spreker: Anne van Wijk-Driessen

  Anne van Wijk-Driessen bespreekt tijdens dit webinar de toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties (o.a. huur/verhuur, koop/verkoop, erfpacht en opstal) en de overige mogelijkheden om in het kader van vastgoedtransacties de integriteit van partijen te toetsen. Anne geeft tips en bespreekt voorbeelden uit de praktijk.

  5. Ondermijning en duurzaamheidsprojecten

  Sprekers: Jan van Vulpen & Nathan Gradisen

  Jan van Vulpen en Nathan Gradisen gaan het in hun webinar hebben over duurzaamheidsprojecten waarbij ondermijning kan plaatsvinden en welke verschillende rollen de overheid bij die projecten kan hebben. Hoe kan de overheid ondermijning bij dergelijke projecten tegengaan? Verder wordt besproken wat overheden kunnen doen bij misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies voor duurzaamheidsprojecten.

  6. Wet Damocles (13b Opiumwet) 2.0

  Spreker: Franc Pommer

  Artikel 13b Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, heeft de afgelopen periode een behoorlijke transformatie ondergaan. Dit heeft onder meer invloed op het voeren van beleid (de vraag kan worden gesteld of het voeren van beleid nog wel zinvol is), maar ook op wijze van besluitvorming en daardoor de wijze van voorbereiding van besluiten. In dit webinar word je door Franc Pommer bijgepraat over de nieuwe benadering bij de toepassing van artikel 13b Opiumwet en de verwachte voetangels en klemmen.

  7. Ondermijning op het platteland

  Spreker: Peter Goumans

  Het buitengebied kent grote problemen omtrent ondermijnende criminaliteit en het blijkt lastig om deze problemen succesvol aan te pakken. Om een concrete aanpak kracht bij te zetten geeft Peter Goumans je een dieper inzicht in de bestuursrechtelijke problematiek van het ter beschikking stellen van agrarische bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische doeleinden en dumping van drugsafval in het buitengebied en in mest.

  8. Aanpakken en afpakken: welke middelen biedt het civiele recht?

  Sprekers: Christiaan Donners en Ruud van den Bosch (Taskforce-RIEC)

  De civiele mogelijkheden om bestuurlijke geldschulden te incasseren en ondermijning aan te pakken blijven vaak onbenut. Hoe kun je deze civiele mogelijkheden beter benutten? Christiaan Donners en Ruud van den Bosch bespreken dit tijdens het webinar, waarbij de focus zal liggen op de kansen die een tijdig conservatoir beslag en een faillissement bieden.

  9. Intimidatie en bedreiging: ik wil gewoon mijn werk doen!

  Spreker: Patrick van den Brink (het CCV)

  Volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren moeten zonder ‘last’ hun werk kunnen doen. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid meer. Te vaak horen we over intimidatie en bedreigingen. Dit tast het fundament van onze rechtsorde aan en legt de bijl aan de wortel van onze democratie. Patrick van den Brink van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) neemt je mee in de actuele ontwikkelingen.

  Praktische informatie

  Elke week een nieuw webinar

  Vanaf 6 oktober wordt er, met uitsluitsel van de herfstvakantie, elke week een nieuw webinar gedeeld. Ieder webinar wordt uitgezonden op een dinsdag om 14.00 uur.

  Let op: de webinars zijn vooraf opgenomen. Dit betekent dat de uitzending niet live is.

  Vraag-en-antwoordsessie

  Na iedere uitzending volgt dezelfde week op donderdag van 14.00 – 14.30 uur via WebEx live een vraag-en-antwoordsessie met de desbetreffende spreker(s). Tijdens deze sessie heb je de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. Na afloop van ieder webinar kun je je aanmelden voor de bijbehorende sessie.

  Let op: per vraag-en-antwoordsessie geldt een maximaal aantal deelnemers van 10.

  Deelname is gratis

  Voor zowel de webinars als de vraag-en-antwoordsessies is deelname kosteloos.