Expertmeeting 'De Wet Bibob'

  Datum:23 mei 2019
  Tijd:10.00 - 13.00 uur
  Locatie:Gemeente Eersel, Dijk 15, 5521 AW Eersel

  Op donderdag 23 mei 2019 organiseert Hekkelman een expertmeeting over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

  De Wet Bibob wint aan populariteit bij overheden in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De toepassing van de Wet Bibob blijkt echter nogal eens een struikelblok te zijn. Dit kan samenhangen met beleidsregels, de constateringen op basis van eigen onderzoek of omdat het advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) onvoldoende overtuigend is over de mate van gevaar. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke besluit. Die besluiten worden steeds kritischer en indringender door bestuursrechters getoetst.

  Tijdens de expertmeeting zullen de bovenstaande en andere thema’s omtrent de Wet Bibob worden besproken. Dit gebeurt in de vorm van praktische tips en praktijkvoorbeelden voor de voorbereiding van besluiten die berusten op de Wet Bibob. Ook wordt stilgestaan bij de bezwaar- en beroepsprocedures tegen dergelijke besluiten. Dit alles gebeurt in het licht van de actuele rechtspraak over de Wet Bibob. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor vragen.

  De kennisbijeenkomst wordt verzorgd door Franc Pommer. Gastheer van de bijeenkomst is de gemeente Eersel.

  Je kunt je tot en met 16 mei aanmelden voor deze kennisbijeenkomst.

  Programma
  09.45 – 10.00Ontvangst
  10.00 – 11.15Deel 1
  11.15 – 11.30Pauze
  11.30 – 13.00Deel 2