Expertmeeting: het PAS, hoe nu verder?

  Datum:19 februari 2019
  Tijd:14.00 - 16.30
  Locatie:Concertgebouw De Vereeniging, Keizer Karelplein 2D, 6511 NC Nijmegen

  Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert Hekkelman advocaten en notarissen de Expertmeeting: het PAS, hoe nu verder?

  Op 14 februari 2019 vindt de zitting bij de Raad van State in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) plaats. Een groot aantal zaken over natuurvergunningen en bestemmingsplannen waarbij het PAS een rol speelt is aangehouden in afwachting van de einduitspraak in deze pilotzaken.

  Tijdens deze zitting zal onder andere meer zicht ontstaan op de wijze waarop de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken reageren op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2018. De wetenschappelijke deugdelijkheid van de passende beoordeling, die onderdeel is van de programmatische aanpak, zal daarbij centraal staan.

  Verder komt de nadere onderbouwing aan de orde, die de Ministers en de Staatssecretaris naar aanleiding van de verwijzingsuitspraak van 17 mei 2017 hebben opgesteld ten aanzien van enkele keuzes, gegevens en aannames die ten grondslag liggen aan het PAS.

  Tijdens de expertmeeting op dinsdag 19 februari 2019 bespreken Paul Bodden en Rachid Benhadi de belangrijkste onderdelen van de zitting. Verder blikken wij vooruit naar de toekomst. Hoe zal de Raad van State naar verwachting gaan oordelen en wat zullen de consequenties zijn voor het PAS en de praktijk van vergunningverlening en bestemmingsplannen?

  De expertmeeting vindt plaats in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Enige kennis over het PAS wordt verondersteld.

  Programma

  13.45 – 14.00Ontvangst
  14.00 – 16.30Inhoudelijk programma
  16.30 – 17.00Borrel