Expertmeeting 'Wet Markt en Overheid'

  Datum:12 december 2019
  Tijd:09.45 - 12.30
  Locatie:Gemeente Cranendonck, Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel

  Exclusief voor de organisaties waarmee wij via Bizob samenwerken, organiseert Hekkelman op donderdagochtend 12 december 2019 een expertmeeting over Wet Markt en Overheid.

  Gemeenten oefenen regelmatig economische activiteiten uit. Denk aan het verkopen of verhuren van (maatschappelijk) vastgoed, de exploitatie van een parkeergarage of het beschikbaar stellen van camperplaatsen. Hierbij treden gemeenten soms in concurrentie met marktpartijen.

  Om oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen is in 2014 de Wet Markt en Overheid ingevoerd. Volgens die wet mogen gemeenten hun economische activiteiten niet onder de kostprijs uitoefenen. Dit is anders als de gemeenteraad heeft besloten dat de economische activiteit in het algemeen belang is.

  Inmiddels hebben gemeenten en marktpartijen een aantal jaren ervaring met de Wet Markt en Overheid opgedaan. Het blijkt niet eenvoudig om voor alle economische activiteiten een “integrale kostprijs” vast te stellen. De markt is kritisch op de algemeenbelangbesluiten die worden genomen. Die besluiten worden ook steeds indringender door bestuursrechters getoetst. Ook is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Markt en Overheid in voorbereiding.

  Tijdens de expertmeeting zullen de bovenstaande en andere actuele thema’s omtrent de Wet Markt en Overheid worden besproken in het licht van de recente rechtspraak. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor vragen.

  De kennisbijeenkomst wordt verzorgd door Anita Serra. Gastheer van de bijeenkomst is gemeente Cranendonck.

  Casusposities

  Deelnemers aan de expertmeeting worden weer uitdrukkelijk uitgenodigd om praktijkvoorbeelden aan te leveren, die Anita tijdens de meeting kan behandelen. Heb je casusposities/praktijkvoorbeelden? Stuur die dan uiterlijk 5 december naar a.serra@hekkelman.nl.

  Programma

  Het programma tref je hieronder aan.

  09.45 – 10.00Ontvangst
  10.00 – 11.00Deel 1
  11.00 – 11.15Pauze
  11.15 – 12.30Deel 2

  Wij zien je graag op donderdag 12 december bij de gemeente Cranendonck!