Meegroeicongres Omgevingswet Deel 3: ‘Nadeelcompensatie en kostenverhaal’

  Datum:14 december 2020
  Tijd:13.00 - 16.45 uur
  Locatie:Digitale omgeving van het CPO, Thuis of op je werkplek

  Let op: deze cursus vindt online plaats, in de digitale leeromgeving van het CPO.

  Ben jij goed voorbereid op de ingrijpende wijzingen van de Omgevingswet?

  De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Deze wet verandert het omgevingsrecht ingrijpend. Dat geldt ook voor de schaderegelingen die nu in verschillende wetten zijn opgenomen.

  In de Omgevingswet worden de regelingen voor nadeelcompensatie gebundeld en op onderdelen gewijzigd. Dat heeft onder meer belangrijke gevolgen voor de reikwijdte van de gevallen waarin nadeelcompensatie kan worden geclaimd. Die wordt groter dan de huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie. Ook moet je rekening houden met wijzigingen in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming.

  In het derde deel van de Meegroeicongresreeks Omgevingswet staat de regeling rondom nadeelcompensatie centraal.

  Het programma van het congres ziet er als volgt uit:

  1. Inhoud en systematiek hoofdstuk 15 Omgevingswet
  2. Relatie met de bepalingen over nadeelcompensatie in de Awb
  3. Enkele specifieke aandachtspunten worden nader belicht, waaronder:
   • Grondslag nadeelcompensatie
   • Relatie bruidsschat
   • Verschuiven van het schadevergoedingsmoment
   • Fixatie en werking forfait normaal maatschappelijk risico
   • Nadeelcompensatie en milieubelastende activiteiten

  Klik hier voor meer informatie over het congres.