Meegroeicongresreeks Omgevingswet (CPO) - Deel 2: De Bruidsschat

  Datum:11 februari 2020
  Tijd:13.00 - 16.45 uur
  Locatie:Rechtenfaculteit Radboud Universiteit, Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, 6525 HR, Nijmegen

  Ben jij goed voorbereid op de ingrijpende wijzingen van de Omgevingswet?

  De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Deze wet verandert het omgevingsrecht ingrijpend: een groot aantal regels die nu nog door het Rijk worden uitgevoerd, worden straks door decentrale overheden uitgevoerd. Door de Invoeringswet komen deze regels van rechtswege in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Dit wordt in de Invoeringswet ‘de bruidsschat’ genoemd.

  De bruidsschat voorkomt dat er hiaten in de wetgeving ontstaan, maar de gevolgen voor de praktijk zijn groot. Door de bruidsschat gelden bijvoorbeeld bestemmingsplannen en andere planfiguren op grond van de Wro als omgevingsplan van rechtswege.

  De bruidsschat is onderdeel van het overgangsrecht van de Omgevingswet. Het is een tijdelijke maatregel die geldt tot het lokaal bestuur beleid heeft vastgesteld. Dat moet naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2029 zijn gebeurd.

  In het tweede deel van de Meegroeicongresreeks Omgevingswet staat deze bruidsschat centraal.

  Inleiding

  • Het overgangsrecht van de Omgevingswet
  • Het overgangsrecht voor bestemmingsplannen en andere planfiguren onder de Wro
  • Positie van de bruidsschat in het overgangsrechtelijke stelsel

  Werking van de bruidsschat

  • Opzet en inhoud van de bruidsschat
  • Bruidsschat en het DSO

  Van omgevingsplan van rechtswege naar een omgevingsplan

  • Kan de bruidsschat worden overgenomen in het omgevingsplan? En zo ja hoe?
  • Beginsel van evenwichtige toedeling van functies en de bruidsschat
  • Instructieregels uit het Bkl
  • Betekenis van gemeentelijke beleidsregels. Is het noodzakelijk om nieuw
   beleid vast te stellen?
  • Rechtsbescherming en omzetting van de bruidsschat
  • Rol van de Omgevingsdiensten?

  Klik hier voor meer informatie over het congres.