Meegroeicongresreeks Omgevingswet (CPO) - Deel 4: Milieuregels

  Datum:1 november 2021
  Tijd:13.00 - 16.30 uur
  Locatie:Het Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

  De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Deze wet verandert het omgevingsrecht ingrijpend. Naar huidig recht bestaat de mogelijkheid om milieuregels in het bestemmingsplan op te nemen alleen als die regels ruimtelijk relevant zijn. In het omgevingsplan moeten regels worden opgenomen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Dat leidt tot een integratie van ruimtelijke regels en milieuregels.

  In het vierde deel van de Meegroeicongresreeks Omgevingswet staat de (on)mogelijkheid om milieuregels in het omgevingsplan op te nemen centraal.

  Over de Meegroeicongresreeks Omgevingswet

  Het CPO organiseert de Meegroeicongresreeks Omgevingswet om ambtenaren werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies, en ook griffiers, gemeenteraadsleden en wethouders, te ondersteunen bij het beantwoorden van kennisvragen over de toepassing van de Omgevingswet. De reeks is ontwikkeld door mr. Tycho Lam en prof. mr. Tonny Nijmeijer, omgevingsrechtspecialisten aan de Radboud Universiteit.

  Wanneer je alle delen van deze meegroeicongresreeks volgt, ben je goed voorbereid op de (praktische) gevolgen van de Omgevingswet. Heb je de eerste drie delen gemist? Geen probleem, je kunt ook afzonderlijke delen van deze congresreeks volgen. Wel is basiskennis van de inhoud en de systematiek van de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving noodzakelijk om de bijeenkomst adequaat te kunnen volgen.

  Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Reikwijdte Omgevingswet vanuit het perspectief van het milieu
  • Milieubelastende activiteiten in omgevingsplan?
  • Melding en/of vergunningplicht
  • Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
  • Milieuregels bruidsschat
  • Relatie Bal en Bkl
  • Gevolgen nadeelcompensatie

  Let op: aan deelname zijn kosten verbonden.

  Klik hier voor meer informatie over het congres.