Afgelast - 'Ondermijningsdag 2020'

  Datum:17 maart 2020
  Tijd:12.30 - 17.30 uur
  Locatie:Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Hoofdstraat 8, Driebergen-Rijsenburg

  De ‘Ondermijningsdag 2020’ is afgelast. Dit door de meest recente maatregelen vanwege het coronavirus.

  Een nieuwe datum volgt!

  Ondermijning blijft een groot maatschappelijk probleem, waarbij de grens tussen de onderwereld en de bovenwereld verder vervaagt. Criminelen en georganiseerde misdaad beïnvloeden het openbaar bestuur en de daarbijbehorende besluitvorming. Burgemeesters en ambtenaren worden onder druk gezet.

  Hoe kunnen we deze problematiek aanpakken? Wat is er juridisch mogelijk? De ondermijningsproblematiek dreigt boven het hoofd te stijgen. Dit vraagt om extra juridische kennis vanuit meerdere perspectieven.

  Om zoveel mogelijk mensen te voorzien van deze extra juridische kennis organiseert Hekkelman de ‘Ondermijningsdag 2020: de juridische aanpak in perspectief’.

  Tijdens twee plenaire delen en twee subsessies naar keuze word je bijgepraat over de ondermijningsproblematiek vanuit meerdere perspectieven. De dag wordt afgetrapt door Frits Naafs, burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  Plenaire opening

  de ‘Ondermijningswet’: inhoud en stand van zaken

  Spreker: Franc Pommer

  Onder de naam ‘Ondermijningswet’ werkt de regering diverse plannen uit op het gebied van de aanpak voor ondermijning. Enkele onderdelen van de ‘Ondermijningswet’ zijn al in werking getreden, andere onderdelen bevinden zich in de consultatieronde, weer andere onderdelen zijn in een nog priller stadium. In de plenaire openingssessie word je bijgepraat over de inhoud en de stand van zaken van de Ondermijningswet. Het accent ligt daarbij op de voor gemeenten relevante wetswijzigingen die onder de vlag van de ‘Ondermijningswet’ zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn.

  Subsessies

  1. Integriteitstoetsing (o.a. Wet Bibob) bij aanbestedingen

  Spreker: Elise Zeelenberg

  Hoe kan de Wet Bibob en de aanstaande uitbreiding daarvan worden toegepast bij aanbestedingen? En wat zijn de overige mogelijkheden om in het kader van een aanbesteding de integriteit van inschrijvers te toetsen? In deze sessie voorziet Elise Zeelenberg jou van de antwoorden op deze vragen.

  2. Integriteitstoetsing (o.a. Wet Bibob) bij vastgoedtransacties

  Spreker: Anne van Wijk-Driessen

  Anne van Wijk-Driessen bespreekt tijdens deze sessie de Wet Bibob bij vastgoedtransacties (o.a. huur/verhuur, koop/verkoop, erfpacht en opstal) en de overige mogelijkheden om in het kader van vastgoedtransacties de integriteit van partijen te toetsen. Dit gebeurt in de vorm van praktische tips en praktijkvoorbeelden.

  3. Aanpakken en afpakken: welke middelen biedt het civiele recht?

  Spreker: Christiaan Donners & Ruud van den Bosch

  De civiele mogelijkheden om bestuurlijke geldschulden te incasseren en ondermijning aan te pakken blijven vaak onbenut. Hoe kun je deze civiele mogelijkheden beter benutten? Christiaan Donners bespreekt tijdens deze sessie de mogelijkheden, waarbij hij met name de mogelijkheden zal bespreken die een tijdig conservatoir beslag en een faillissement bieden.

  Ruud van den Bosch praat je bij over zijn ervaringen en wat je als gemeente kan doen bij openstaande gemeentelijke vorderingen, dwangsommen, boetes en onterecht verstrekte uitkeringen (en ga zo maar door), bij criminelen. Veelal gaat het in de praktijk om personen die te boek staan in de systemen als ‘kale kip’, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. En om personen waarvan het terugvorderen van gemeentelijke gelden als complex (zowel ingewikkeld als gevaarlijk) wordt ervaren.

  4. Gegevensuitwisseling bij de aanpak van ondermijning

  Spreker: Marieke Thijssen

  Het gebrek aan mogelijkheden om gegevens uit te wisselen zorgt ervoor dat bedrijven, gemeenten en politie niet altijd in staat zijn om ondermijning effectief tegen te gaan. Tijdens deze sessie praat Marieke Thijssen je bij over de voorwaarden die in de AVG en in andere privacywetgeving worden gesteld aan gegevensuitwisseling bij de aanpak van ondermijning. Wat kan niet, maar vooral: wat kan wel?

  5. Wet Damocles (13b Opiumwet) 2.0

  Spreker: Franc Pommer

  Artikel 13b Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, heeft de afgelopen periode een behoorlijke transformatie ondergaan. Dit heeft onder meer invloed op het voeren van beleid (de vraag kan worden gesteld of het voeren van beleid nog wel zinvol is), maar ook op wijze van besluitvorming en daardoor de wijze van voorbereiding van besluiten. In deze sessie word je door Franc Pommer bijgepraat over de nieuwe benadering bij de toepassing van artikel 13b Opiumwet en de daarbij komende voetangels en klemmen.

  6. Ondermijning en duurzaamheidsprojecten

  Sprekers: Jan van Vulpen & Nathan Gradisen

  Jan van Vulpen en Nathan Gradisen gaan het in hun sessie hebben over de soorten duurzaamheidsprojecten waarbij ondermijning kan plaatsvinden en welke verschillende rollen de overheid bij die projecten kan hebben. Daarnaast gaan ze in op hoe de overheid ondermijning bij dergelijke projecten kan tegengaan. Ten slotte wordt besproken wat overheden kunnen doen bij misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies voor duurzaamheidsprojecten.

  7. Ondermijning op het platteland

  Spreker: Peter Goumans

  Het buitengebied kent grote problemen omtrent ondermijnende criminaliteit. Ook het vinden van een succesvolle aanpak blijkt lastig. Om een concrete aanpak kracht bij te zetten geeft Peter Goumans je een dieper inzicht in de bestuursrechtelijke problematiek van het ter beschikking stellen van agrarische bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische doeleinden en dumping van drugsafval in het buitengebied en in mest.

  Plenaire afsluiting

  Intimidatie en bedreiging: ik wil gewoon mijn werk doen!

  Spreker: Patrick van den Brink (het CCV)

  Volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren moeten zonder ‘last’ hun werk kunnen doen. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid meer. Te vaak horen we over intimidatie en bedreigingen. Dit tast het fundament aan van onze rechtsorde en legt de bijl aan de wortel van onze democratie. Patrick van den Brink van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) neemt je mee in de actuele ontwikkelingen, maar is ook benieuwd naar jouw ervaringen en mening.

  Programma

  12.30 – 13.00 Ontvangst
  13.00 – 13.40 Plenaire opening
  13.40 – 14.40 Subsessie ronde 1
  14.40 – 15.00 Pauze
  15.00 – 16.00 Subsessie ronde 2
  16.00 – 16.40 Plenaire afsluiting
  16.40 – 17.30 Borrel

  Praktische informatie

  De ondermijningsdag vindt plaats in het Antropia in Driebergen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Wij zien je graag op 17 maart aanstaande!