Online event 'Uitdagingen in de regio'

  Datum:28 mei 2020
  Tijd:13.30 - 15.10
  Locatie:WebEx,

  Voor de Twentse gemeenten heeft Hekkelman Team Twente opgericht. Met advocaten die wonen, leven en onderdeel zijn van de regio zet dit team zich in om de Twentse gemeenten optimaal te bedienen.

  Ter introductie en als aftrap van Team Twente organiseert Hekkelman op donderdag 28 mei het online event ‘Uitdagingen in de regio’. Zo zorgen wij er direct voor dat jij op de hoogte bent van de meest recente beleidsmatige en juridische ontwikkelingen in Twente.

  In dit eerste event komen de vier onderstaande onderwerpen aan bod.

  Stikstofregistratiesysteem en woningbouw

  Stikstof is regelmatig een risicopunt bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen die voorzien in woningbouw. Ook in Twente is dit een belangrijk thema, gelet op de versnipperde ligging van Natura 2000-gebieden. Woningbouwontwikkelingen (ook kleine) kunnen sinds 24 maart 2020 een beroep doen op het stikstofregistratiesysteem. Maar hoe werkt dit systeem en welke voorwaarden zijn er? Kan een gemeentelijk bestemmingsplan hier ook gebruik van maken? En wat is de juridische houdbaarheid van dit systeem? In deze sessie zal Heino Witbreuk ingaan op de (on)mogelijkheden van het stikstofregistratiesysteem.

  Actualiteiten dienstenrichtlijnen

  Sinds de uitspraken inzake Appingedam hebben ook in de regio Twente al verschillende initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen zich met een beroep op de Dienstenrichtlijn bij de gemeente gemeld. Hoe moet je als gemeente met zo’n beroep op de Dienstenrichtlijn omgaan? De afgelopen maanden heeft de Afdeling al veel duidelijk gemaakt over de wijze waarop (onder meer) brancheringsregelingen aan de Dienstenrichtlijn moeten worden getoetst. In deze sessie vat Luuk Gerritsen de belangrijkste punten uit deze rechtspraak samen en geeft hij concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk.

  Kruimelgevallen (binnenstedelijke herontwikkeling)

  De kruimelgevallenregeling biedt kansen, maar vormt ook een risico. Kansen om via een korte procedure te voorzien in een transformatieopgave en tijdelijke bebouwing en functies mogelijk te maken. Dit alles in combinatie met behoorlijk uitbreidingsmogelijkheden. De risico’s zijn dat de kruimelregeling niet altijd kan worden toegepast. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Bovendien ontstaat er een vergunning van rechtswege als niet tijdig wordt onderkend dat de kruimelregeling van toepassing is. Tycho Lam belicht de kansen en risico’s.

  Actuele ontwikkelingen handhaving en toezicht

  Bestuursrechtelijke handhaving blijft onverminderd actueel. Zeker in deze tijd met de van kracht zijnde coronamaatregelen en de noodverordeningen. Inmiddels is ook de eerste rechtspraak in dit kader verschenen. Chantal van Mil praat je bij aan de hand van de actuele rechtspraak waarbij onder meer wordt ingegaan op de belangenafweging bij handhavend optreden onder de huidige omstandigheden, concreet zicht op legalisatie en het vertrouwensbeginsel.

  Deelname via WebEx

  Je kunt deelnemen aan dit online event via WebEx. Hiervoor dien je het programma of de app van WebEx te installeren. Dat kan via webex.com of via de App store.

  De gegevens- en link worden verstuurd via de bevestigingsmail nadat jouw aanmelding is voltooid. Vanaf 13.15 uur heb je de mogelijkheid om in te loggen.

  Programma

  13.15 – 13.30 Mogelijkheid tot inloggen
  13.30 – 13.40 Introductie
  13.40 – 14.00 Stikstofregistratiesysteem en woningbouw
  14.00 – 14.20 Actualiteiten dienstenrichtlijn
  14.20 – 14.30 Pauze
  14.30 – 14.50 Kruimelgevallen (binnenstedelijke herontwikkeling)
  14.50 – 15.10 Actualiteiten handhaving
  15.10 – 15.20 Afsluiting

  Team Twente

  Wil je meer weten over Team Twente? Klik dan op deze link!