Opleiding 'Actualiteiten bestemmingsplannen' (Schulinck)

  Datum:7 november 2019
  Tijd:09.00 - 16.30 uur
  Locatie:Utrecht,

  Bestemmingsplannen: de laatste jurisprudentie en recente ontwikkelingen. Voor juridisch specialisten!

  Actualiteitendag Bestemmingsplannen, in 1 dag alle essentiële jurisprudentie en wetgeving besproken door Tycho Lam. Voor specialisten die werken aan een planproces!

  Onder de Omgevingswet zouden omgevingsplannen flexibeler moeten worden! Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Laat je overtuigen door Tycho Lam om daadwerkelijk veranderingen in gang te zetten.

  We bekijken de volgende actuele onderwerpen:

  • Onderzoekslasten zouden doorgeschoven kunnen worden
  • Daarnaast zullen bepalingen uit de gemeentelijke verordening die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan opgaan
  • Veel gemeenten vragen zich af wat er echt verandert en of bestemmingsplannen niet op dezelfde leest geschoeid kunnen worden

  Als afdelingshoofd, overheidsjurist, beleidsmedewerker of projectmanager word je met deze vragen geconfronteerd.

  • Hoeveel flexibiliteit kunnen bestemmingsplannen bieden?
  • Mag flexibiliteit ten koste gaan van rechtszekerheid?
  • Wat is de laatste stand van de jurisprudentie als het gaat om de Laddertoets, bescherming van Natura 2000-gebieden, flora en fauna, MER en geluid?
  • Kunnen onderzoekslasten doorgeschoven worden?
  • In hoeverre kan het beschermingsregime van lokale verordeningen nu al in bestemmingsplannen vastgelegd worden?
  • Digitalisering?

  Klik hier voor meer informatie over de opleiding.