Praktijkmiddag 'Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'

  Datum:18 september 2018
  Tijd:13.45 - 17.00 uur
  Locatie:Radboud Universiteit, Grotiusgebouw, zaal GR. 1.176, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

  Op 18 september 2018 organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Hekkelman advocaten en notarissen een praktijkmiddag over het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maakt het mogelijk om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, te experimenteren met het omgevingsplan. De (rechts)praktijk laat zien dat het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte aan populariteit wint. Nu al kunnen belangrijke lessen worden geleerd uit vastgestelde en in procedure zijnde bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte waarmee de planpraktijk in de aanloop naar de Omgevingswet zijn voordeel kan doen. Tijdens deze middag geeft het ministerie een toelichting op de opzet van het omgevingsplan in de Omgevingswet. De relatie met lokale verordeningen, het werken met open normen en het verwijzen naar beleidsregels komen daarbij onder meer aan de orde. De bedoeling van de middag is primair het uitwisselen van ervaringen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt gezocht naar ‘best practises’ en worden mogelijke valkuilen besproken. Hierbij krijgen alle deelnemers ruim gelegenheid voor gedachtewisseling en het uitwisselen van praktijkervaringen. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie. De middag is met name interessant voor planjuristen bij overheden en provincies en hun adviseurs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Sprekers

  – Jeroen Huijben, Coördinerend beleidsmedewerker Programma directoraat-generaal Omgevingswet, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; – Tycho Lam, advocaat Hekkelman Advocaten en senior docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen; – Tonny Nijmeijer, Hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het Omgevingsrecht, aan de Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Hekkelman advocaten en notarissen; – Bert Rademaker, Coördinerend beleidsmedewerker Programma directoraat-generaal Omgevingswet, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Programma

  13:15 – 13.45 uur:Ontvangst met koffie en thee
  13:45 – 13:50 uur:Welkomstwoord Tonny Nijmeijer
  13:50 – 14:30 uur:Toelichting op opzet omgevingsplan, in het bijzonder het flexibiliseringsaspect Bert Rademaker en Jeroen Huijben
  14:30 – 15:30 uur:Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in de praktijk Vier sprekers uit de praktijk benoemen in tien minuten hun positieve ervaringen met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte: Rianne Selten (Gemeente Nijmegen) – Eefje Remijn en Samantha Verhoeven (Gemeente Breda) – Sander van den Broek (Gemeente Almere)
  15:30 – 15:50 uur:Pauze
  15:50 – 16:50 uur:Paneldiscussie Jeroen Huijben, Tycho Lam, Tonny Nijmeijer en Bert Rademaker
  16:50 – 17:00 uur:Dagafsluiting Tonny Nijmeijer
  17:00 – 17:30 uur:Borrel