Afgelast - Praktijkmiddag 'De arbeidsongeschikte werknemer'

  Datum:9 april 2020
  Tijd:13.30 - 17.30
  Locatie:Kantoor Hekkelman advocaten en notarissen, Oranjesingel 41, 6511 NN Nijmegen

  Praktijkmiddag ‘De Arbeidsongeschikte werknemer’ is afgelast. Dit door de meest recente maatregelen vanwege het coronavirus.

  Een nieuwe datum volgt!

  Elke werknemer is wel eens ziek. Over het algemeen levert dit geen onoverkomelijke problemen op, maar wat als de arbeidsongeschiktheid de arbeidsverhouding wel raakt? Er zijn veel verschillende situaties te benoemen: een werknemer is langdurig uit de running, is van mening ziek geworden te zijn door het werk, beoefent extreme sporten, of meldt zich ziek nadat hij een aanvaring met de werkgever heeft gehad, om enkele voorbeelden te geven. Twee jaar loondoorbetaling en een ontslagverbod tijdens ziekte, geen werkgever zit er op te wachten.

  Van een werkgever wordt in dergelijke situaties een actieve houding verwacht: je hebt meer mogelijkheden om in te grijpen en te sturen dan je op het eerste gezicht zou denken. Om ervoor te zorgen dat jij weet hoe met zulke situaties om te gaan, organiseert Hekkelman op donderdag 9 april 2020 de praktijkmiddag ‘De arbeidsongeschikte werknemer’.

  Ben je HR-adviseur, leidinggevende, of vanuit een andere invalshoek geïnteresseerd, dan is deze middag zeker van waarde voor jou en jouw organisatie.

  Wat wordt er besproken?

  De advocaten van de sectie arbeidsrecht en Geert van Nispen, bedrijfsarts, bespreken tijdens deze middag de volgende onderwerpen:

  • de begrippen ziek en arbeidsongeschiktheid;
  • (inspannings)verplichtingen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid;
  • mogelijkheden tot interventie als de re-integratie stagneert;
  • onvoldoende medewerking van de werknemer;
  • situaties na 104-weken arbeidsongeschiktheid (afscheid, aanpassing van de bedongen arbeid, slapende dienstverbanden);
  • de zieke opdrachtnemer / zzp’er;
  • belangrijke verzekerings- en privacyaspecten;
  • ziekte en disfunctioneren of conflict.

  Bij het bespreken van de bovenstaande onderwerpen zullen de sprekers veel praktijksituaties aanhalen, die je ongetwijfeld herkent. Daarnaast heb je bij de inschrijving de mogelijkheid om te laten weten waar je binnen jouw organisatie tegenaan loopt. De aangedragen onderwerpen zullen wij tijdens de middag (niet herleidbaar tot jouw organisatie) plenair behandelen, waarin je vanuit jouw expertise of ervaring kunt meepraten.

  Programma

  13.30 – 14.00Ontvangst
  14.00 – 15.15Inhoudelijk programma
  15.15 – 15.30Pauze
  15.30 – 16.30Inhoudelijk programma
  16.30 – 17.30Borrel

  Praktische informatie

  Onze praktijkmiddag vindt plaats op het kantoor van Hekkelman in Nijmegen. Vanwege het praktische karakter van de bijeenkomst, is er plaats voor maximaal 30 personen.

  Wil je verzekerd zijn van een plek, meld je dan snel aan!

  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  De arbeidsongeschikte werknemer