Seminar 'De Wet Bibob'

  Datum:22 november 2018
  Tijd:12:30 - 17:00
  Locatie:Radboud Universiteit Nijmegen, Grotiusgebouw, zaal GR -1.075, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

  Op donderdag 22 november 2018 organiseert Hekkelman advocaten en notarissen op de Radboud Universiteit Nijmegen een seminar over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). De Wet Bibob wint aan populariteit bij overheden in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De toepassing van de Wet Bibob blijkt echter nogal eens een struikelblok te zijn. Dit kan samenhangen met beleidsregels, de constateringen op basis van eigen onderzoek of omdat het advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) onvoldoende overtuigend is over de mate van gevaar. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke besluit. Die besluiten worden steeds kritischer en indringender door bestuursrechters getoetst. Tijdens het seminar zullen de bovenstaande en andere thema’s omtrent de Wet Bibob worden besproken. Dit gebeurt in de vorm van praktische tips en praktijkvoorbeelden voor de voorbereiding van besluiten die berusten op de Wet Bibob. Ook wordt stilgestaan bij de bezwaar- en beroepsprocedures tegen dergelijke besluiten. Dit alles gebeurt in het licht van de actuele rechtspraak over de Wet Bibob. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor vragen. Het seminar is met name interessant voor gemeenteambtenaren die met de Wet Bibob in aanraking komen. Er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wij zien je graag op 22 november aanstaande!

  Programma

  12.30 – 13.00Ontvangst met koffie en thee
  13.00 – 14.30Besluiten en het voorbereiden van besluiten
  14.30 – 15.00Pauze
  15.00 – 16.00Bezwaar en beroep
  16.00 – 16.30Discussie
  16.30 – 17.00Afsluitende borrel