Seminar 'Duurzaamheid in de gebouwde omgeving'

  Datum:3 oktober 2019
  Tijd:13.00 - 17.00 uur
  Locatie:Radboud Universiteit Nijmegen , Grotiusgebouw, zaal GR. -1.075, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

  Elke gemeente en provincie heeft de ambitie duurzaam en energieneutraal te worden. Het rijk heeft de gemeenten hiertoe ook de regierol toebedeeld. Veel gemeenten zijn ook al bezig met of betrokken bij het concreet vormgeven van beleid zoals warmte- en energievisiesklimaatadaptatiebeleid en regionale energie strategieën (RES). Daarnaast zijn al talrijke duurzame ruimtelijke ontwikkelingen zichtbaar of in ontwikkeling. Bijvoorbeeld de wind- en zonneparken waarvoor inmiddels al vaste lijnen in de jurisprudentie te ontdekken zijn.

  Een van de grote opgaven waar we in de ruimtelijke ordening voor staan, is het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Het gaat om de transformatie van maar liefst 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen. De energieneutrale samenleving moet in 2050 gerealiseerd zijn en velen zijn nu al volop aan de slag om de energiedoelen te halen. Het klimaatakkoord spreekt van een transformatietempo van 50.000 woningen per jaar in 2021, verder op te voeren naar 200.000 woningen per jaar in 2030.

  Welke juridische tools hebben gemeenten in hun gereedschapskist – naast het actief betrekken en stimuleren van burgers en bedrijven – om die transitie naar een meer duurzame en energieneutrale gemeenschap (mede) mogelijk te maken?

  Praktische informatie

  Op donderdag 3 oktober 2019 organiseert Hekkelman in samenwerking met de Radboud Universiteit en KuiperCompagnons het seminar ‘Duurzaamheid in de gebouwde omgeving’.

  Het seminar zal plaatsvinden van 13.30 – 16.30 uur op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Er zijn maximaal 77 plekken beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Sprekers

  • Jan van Vulpen – advocaat bij Hekkelman
  • Tycho Lam – advocaat bij Hekkelman
  • Tonny Nijmeijer – hoogleraar Bestuursrecht en Omgevingsrecht bij de Radboud Universiteit en adviseur bij Hekkelman
  • Saskia Hillegers – docent Bestuursrecht bij de Radboud Universiteit
  • Frank Gorissen – Planoloog en adviseur visievorming en duurzaamheid bij KuiperCompagnons

  Onderwerpen

  • Klimaatakkoord (over de gebouwde omgeving)
  • Duurzaamheid in beleid en plannen – hoe komt participatie/uitnodigingsplanologie beter tot zijn recht?
  • Duurzaamheid en juridische instrumenten in bestemmingsplannen en omgevingsplannen
  • Duurzaamheid afdwingen en/of stimuleren in bestemmingsplannen en omgevingsplannen
  • Duurzaamheid en kostenverhaal/grondexploitatie

  Programma

  13.00 – 13.30Ontvangst
  13.30 – 15.00Inhoudelijk programma
  15.00 – 15.30Pauze
  15.30 – 16.30Inhoudelijk programma
  16.30 – 17.00Borrel