Seminar 'Invoeringswet Omgevingswet'

  Datum:8 november 2018
  Tijd:13.00 - 16.30
  Locatie:GelreDome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

  Seminar ‘Invoeringswet Omgevingswet’

  Hekkelman organiseert op 8 november 2018 een seminar over de Invoeringswet Omgevingswet en de vier AMvB’s. Tijdens een plenair deel én twee deelsessies naar keuze word je door specialisten bijgepraat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarnaast komen de vier AMvB’s (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) die op vrijdag 31 augustus 2018 in het Staatsblad zijn gepubliceerd aan bod. Het seminar is vooral interessant voor juristen die werkzaam zijn voor overheden en hun adviseurs.

  Inleiding

  Inleiding Invoeringswet Omgevingswet Spreker: Tycho Lam Tijdens het plenaire deel worden de belangrijkste elementen van de Invoeringswet Omgevingswet besproken.

  Subsessies

  1. Planschade in de Omgevingswet Sprekers: Merel Copier & Luuk Gerritsen De Omgevingswet bevat een nieuwe regeling voor planschade. Deze nieuwe regeling staat in de Invoeringswet en sluit aan bij de (nieuwe) algemene regeling voor nadeelcompensatie uit de Algemene wet bestuursrecht. In het oog springende veranderingen ten opzichte van de huidige planschaderegeling zijn onder andere het gewijzigde moment waarop indirecte schade kan worden geclaimd en de verhoging van het forfait voor normaal maatschappelijk risico van 2 naar 5 procent. Tijdens deze verdiepende deelsessie gaan Luuk Gerritsen en Merel Copier in op de relevante veranderingen voor jouw praktijk.  2. Splitsing vergunning voor bouwen (in een bouwtechnische vergunning en een ruimtelijke vergunning) Spreker: Tonny Nijmeijer In de Omgevingswet wordt de bouwvergunning gesplitst in een vergunning met het oog op bouwtechnische regels (de bouwtechnische vergunning) en een vergunning met het oog op de regels in het omgevingsplan (de ruimtelijke vergunning), ook wel ‘de knip’ genoemd. Deze verandering komt via de Invoeringswet in de Omgevingswet te staan. Tonny Nijmeijer neemt je tijdens deze verdiepende deelsessie, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, mee in deze nieuwe regeling.  3. Milieu in het omgevingsplan Spreker: Rachid Benhadi Onder de Omgevingswet wordt het huidige bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte omdat het betrekking heeft op de gehele fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en bevat algemene regels. Het wordt ook mogelijk om milieunormen, zoals normen op het gebied van geluid, trillingen en geur, op te nemen in het omgevingsplan. Daarbij is het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), zoals dat in juli 2018 wordt gepubliceerd, het uitgangspunt. Rachid Benhadi behandelt tijdens deze deelsessie op praktische wijze de ins & outs van milieunormen in het omgevingsplan, mede in relatie tot het Bkl.  4. Overgangsrecht/transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan Sprekers: Tycho Lam & Marie-Anna Bullens De Invoeringswet Omgevingswet voorziet in overgangsrecht waarin de transitie van de bestaande wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet is geregeld. Het overgangsrecht is noodzakelijk voor de rechtsgeldigheid van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen, die onder het oude recht tot stand zijn gekomen. Verder regelt het overgangsrecht hoe procedures die onder het oude recht zijn gestart na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden voortgezet en afgehandeld. Tycho Lam en Marie-Anna Bullens nemen je tijdens deze deelsessie mee in het overgangsrecht, waarbij zij gebruik maken van praktijkvoorbeelden.

  Programma

  13.00 – 13.30 uurOntvangst
  13.30 – 14.00 uurPlenair deel
  14.00 – 15.00 uurSubsessie ronde 1
  15.00 – 15.30 uurPauze
  15.30 – 16.30 uurSubsessie ronde 2
  16.30 – 17.00 uurBorrel