Seminar

Datum 21 februari 2019
Tijd 12.30 - 17.30
Locatie Radboud Universiteit Nijmegen, Grotiusgebouw, zaal GR -1.075, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

Na een handhavingsprocedure laten bestuursorganen de daadwerkelijke incassering van verbeurde dwangsommen of van de kosten van bestuursdwang vaak achterwege. Hierdoor laten overheden duizenden euro’s liggen, terwijl er wel kosten gemaakt zijn. Het risico op uitholling van het handhavingsinstrumentarium ligt daarmee op de loer. Overtreders die doorhebben dat invorderingsbeschikkingen en kostenverhaalsbeschikkingen uiteindelijk toch niet worden geëffectueerd, zullen minder druk ervaren van een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Op donderdag 21 februari 2019 organiseert Hekkelman advocaten en notarissen in samenwerking met DigiDeur gerechtsdeurwaarders het seminar 'Invordering Bestuurlijke Geldschulden' op de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens dit seminar zal op een praktische wijze worden besproken hoe je de bestuurlijke geldschulden zo effectief mogelijk kunt incasseren, zodat je jouw bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium optimaal kunt blijven benutten. Dit seminar is met name interessant voor ambtenaren die zich met handhaving en de incasso van bestuurlijke geldschulden bezig houden. Er zijn maximaal 77 plaatsen beschikbaar.

Programma

12.30 - 13.00

Inloop

13.00 - 13.30

De invorderings- en kostenverhaalsbeschikking, de aanmaning en het dwangbevel

13.30 - 14.00

Rechten veilig stellen door conservatoir beslag

14.00 - 14.15

Pauze

14.15 - 15.15

Ten uitvoer leggen van beschikkingen door de deurwaarder

15.15 - 15.30

Pauze

15.30 - 16.30

De schuldenaar die geen verhaal biedt. Wat dan?

16.30 - 17.30

Borrel

Inschrijven?

Het seminar zit helaas vol. Je kunt je hieronder nog wel inschrijven voor de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt voor het seminar, nemen we contact met je op.

Inschrijven wachtlijst seminar 'Invordering Bestuurlijke Geldschulden'