Seminar 'Invordering Bestuurlijke Geldschulden in Limburg'

  Datum:27 juni 2019
  Tijd:09.30 - 13.00 uur
  Locatie:Kasteelhoeve de Grote Hegge, Waterstraat 9, 6017 AJ Thorn

  Na een handhavingsprocedure laten bestuursorganen de daadwerkelijke incassering van verbeurde dwangsommen, van onterecht verstrekte uitkeringen of van de kosten van bestuursdwang vaak achterwege. Hierdoor laten overheden miljoenen euro’s liggen, terwijl er wel kosten gemaakt zijn. Het risico op uitholling van het handhavingsinstrumentarium ligt daarmee op de loer.

  Overtreders die doorhebben dat invorderingsbeschikkingen en kostenverhaalsbeschikkingen uiteindelijk toch niet worden geëffectueerd, zullen minder druk ervaren van een last onder dwangsom of bestuursdwang.

  Praktische informatie

  Op donderdag 27 juni 2019 organiseert Hekkelman in samenwerking met DigiDeur en WatsonLaw het seminar ‘Invordering Bestuurlijke Geldschulden in Limburg’.

  Deze ochtend wordt exclusief georganiseerd voor alle Limburgse gemeenten en RIEC Limburg. Het seminar zal plaatsvinden van 09.30 – 13.00 uur in Kasteelhoeve de Grote Hegge in Thorn.

  Tijdens dit seminar zal op een praktische wijze worden besproken hoe je de bestuurlijke geldschulden zo effectief mogelijk kunt incasseren, zodat je jouw bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium optimaal kunt blijven benutten.

  Sprekers

  • Christiaan Donners – advocaat bij Hekkelman
  • Franc Pommer – advocaat bij Hekkelman
  • Paul van Hest – toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij Digideur
  • Maarten van Ingen – advocaat bij Watson Law

  Onderwerpen

  • De invorderings- en kostenverhaalsbeschikking, de aanmaning en het dwangbevel
  • Rechten veilig stellen door conservatoir beslag
  • Ten uitvoer leggen van beschikkingen door de deurwaarder
  • De schuldenaar die geen verhaal biedt. Wat dan?

  Je kunt je tot en met 19 juni aanmelden voor deze bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.