Seminar 'Invordering Bestuurlijke Geldschulden'

  Datum:21 februari 2019
  Tijd:12.30 - 17.30
  Locatie:Radboud Universiteit Nijmegen, Grotiusgebouw, zaal GR -1.075, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

  Na een handhavingsprocedure laten bestuursorganen de daadwerkelijke incassering van verbeurde dwangsommen of van de kosten van bestuursdwang vaak achterwege. Hierdoor laten overheden duizenden euro’s liggen, terwijl er wel kosten gemaakt zijn. Het risico op uitholling van het handhavingsinstrumentarium ligt daarmee op de loer. Overtreders die doorhebben dat invorderingsbeschikkingen en kostenverhaalsbeschikkingen uiteindelijk toch niet worden geëffectueerd, zullen minder druk ervaren van een last onder dwangsom of bestuursdwang. Op donderdag 21 februari 2019 organiseert Hekkelman advocaten en notarissen in samenwerking met DigiDeur gerechtsdeurwaarders het seminar ‘Invordering Bestuurlijke Geldschulden’ op de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens dit seminar zal op een praktische wijze worden besproken hoe je de bestuurlijke geldschulden zo effectief mogelijk kunt incasseren, zodat je jouw bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium optimaal kunt blijven benutten. Dit seminar is met name interessant voor ambtenaren die zich met handhaving en de incasso van bestuurlijke geldschulden bezig houden. Er zijn maximaal 77 plaatsen beschikbaar.

  Programma

  12.30 – 13.00Inloop
  13.00 – 13.30De invorderings- en kostenverhaalsbeschikking, de aanmaning en het dwangbevel
  13.30 – 14.00Rechten veilig stellen door conservatoir beslag
  14.00 – 14.15Pauze
  14.15 – 15.15Ten uitvoer leggen van beschikkingen door de deurwaarder
  15.15 – 15.30Pauze
  15.30 – 16.30De schuldenaar die geen verhaal biedt. Wat dan?
  16.30 – 17.30Borrel