Seminar de nieuwe Wet natuurbescherming

  Datum:8 december 2016
  Tijd:13.30-16.30
  Locatie:Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

  De nieuwe Wet natuurbescherming treedt bijna in werking!

  Uit de recente publicatie in het Staatsblad blijkt, zoals al eerder aangekondigd, dat de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving (Besluit natuurbescherming en Regeling natuurbescherming) op 1 januari 2017 in werking zullen treden. De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet door één integraal en vereenvoudigd kader. Om je wegwijs te maken in deze nieuwe natuurwetgeving en de laatste aanpassingen die daarin zijn aangebracht organiseert Hekkelman Advocaten op donderdagmiddag 8 december 2016 een seminar waarvoor wij je graag uitnodigen.

  Tijdens dit seminar zullen Tycho Lam, Rachid Benhadi, Teun Verstappen en Alexandra de Waard de inhoud en strekking van dit wetsvoorstel en de uitvoeringsregeling bespreken. Na deze middag ben je bekend met de belangrijkste wijzigingen die de Wet natuurbescherming met zich meebrengt voor de praktijk.

  Het seminar is primair gericht op overheden (gemeenten en provincies) en hun adviseurs (adviesbureaus en omgevingsdiensten). Heb je interesse in dit seminar? Dan kun je dondermiddag 8 december 2016 alvast in je agenda reserveren voor het seminar. Het seminar zal worden gehouden in het Gelredome te Arnhem.

  Het programma in tijden:

  13.30 – 14.00 uur Inloop

  14.00 – 14.45 uur Algemene inleiding – Terugkoppeling pilotzittingen

  14.45 – 15.30 uur PAS en bestemmingsplannen

  15.30 – 15.45 uur Pauze

  15.45 – 16.30 uur Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming

  16.30 uur         Gelegenheid een drankje te nuttigen

  Locatie

  Gelredome
  Batavierenweg 25
  6841 HN Arnhem