Seminar 'Ondermijning & Vastgoed'

  Datum:8 oktober 2019
  Tijd:15.30 - 19.00 uur
  Locatie:De Koel (VVV-Venlo), Kaldenkerkerweg 182, 5915 AH Venlo

  Ondermijning is ‘hot’. Zeker ook in Limburg. Vrijwel dagelijks halen berichten over drugs- en wapenvondsten, illegale dumpingen van chemische stoffen, drugslaboratoria in bedrijfspanden en woningen, mensenhandel, bedreiging en intimidatie het nieuws.

  De overheid, vooral gemeenten, geven aan dat de ondermijningsproblematiek haar zelfs boven het hoofd dreigt te stijgen en vraagt om extra handhavingsinstrumentarium. Ook wordt gepleit om  ondermijning zoveel mogelijk integraal aan te pakken en tevens burgers en bedrijven daarbij te betrekken. Wat kunnen vastgoedeigenaren/verhuurders (bedrijfspanden en woningen) doen om zich te weren tegen ondermijning? Ondermijning raakt namelijk uiteindelijk iedereen, vanwege de ontwrichtende werking die daarvan uitgaat.

  Interessante vragen die rondom het thema ondermijning spelen zijn:

  • Wat is ondermijning eigenlijk en hoe groot is de ondermijningsproblematiek?
  • Wat kan de overheid doen tegen ondermijning en wat kunnen burgers en bedrijven daartegen doen?

  Op dinsdag 8 oktober 2019 organiseert Hekkelman advocaten en notarissen een seminar over ondermijning en vastgoed. In het seminar worden bovenstaande vragen uitvoerig behandeld door de vakspecialisten van Hekkelman op het gebied van openbare orderecht en privaatrecht. Ook het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Limburg zal een interessante bijdrage leveren.

  Concreet zal worden ingegaan op (feitelijk en juridisch) het fenomeen ondermijning, de gemeentelijke bevoegdheden om daartegen op te treden en de mogelijkheden van burgers en bedrijven om ondermijning te signaleren en te voorkomen. Het seminar is daarom zowel gericht op overheden als bedrijven. Er is tijdens het seminar voldoende ruimte om vragen te stellen en het onderlinge debat aan te gaan over de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

  Deze bijeenkomst vindt plaats in De Koel bij VVV-Venlo. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Programma

  15.30 – 16.00Ontvangst
  16.00 – 18.20Inhoudelijk programma
  18.20 – 19.00Afsluitende borrel