Seminar 'Uitdagingen in het buitengebied'

  Datum:12 februari 2020
  Tijd:12.30 - 17.00 uur
  Locatie:Inspyrium, Beerseweg 45, Cuijk

  LET OP: Er zijn op dit moment geen plekken meer.

  Je kunt je nog wel aanmelden voor de reservelijst.

  Het seminar ‘Uitdagingen in het buitengebied’ wordt wegens succes herhaald!

  Om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de meest recente beleidsmatige en juridische ontwikkelingen in het landelijk gebied, organiseert Hekkelman op woensdag 12 februari het seminar voor een tweede keer.

  Stikstof

  Het Programma Aanpak Stikstof is van tafel. Maar wat komt er voor in de plaats om de gewenste dynamiek in het buitengebied mogelijk te maken en duurzame landbouw, andere ontwikkelingen (zoals woningbouw) en biodiversiteit mogelijk te maken? De meest actuele ontwikkelingen ten aanzien van natuurvergunningen en de ‘Natura 2000-toets’ bij bestemmingsplannen worden voor u op een rij gezet.

  Duurzame energie

  Duurzame energie vormt voor de ondernemer in het buitengebied een welkome aanvullende of vervangende inkomstenbron. Welke fasen zijn er om uiteindelijk te komen tot exploitatie van een duurzaam energieproject. Hierbij wordt ingegaan waarop gelet moet worden bij het contracteren.

  Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

  Volgens prognoses zal er aan het eind van dit decennium een enorme leegstand van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing zijn. De verwachting is dat er circa 30 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen (exclusief bedrijfswoningen) beschikbaar komt. Hoe kunnen deze gebouwen een nieuwe bestemming krijgen en wat komt daar bij kijken?

  Fosfaatrechten

  Voor melkveehouderijen heeft de invoering van het stelsel van fosfaatrechten een enorme impact. In hoog tempo behandelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven de beroepszaken. Civiele rechters behandelen geschillen over de aanspraak op fosfaatrechten tussen in- en uitschaarders, eigenaren en opfokkers en in pachtverhoudingen. Welke trends zijn hier zichtbaar?

  Deze onderwerpen en vragen staan centraal tijdens het seminar. De exacte inhoud van het programma laten we afhangen van de actualiteiten.

  De middag start met een lezing van Wouter van Eck. Hij vertelt over Voedselbos Ketelbroek, een inspiratie voor nieuwe businessmodellen in het landelijk gebied.

  Programma

  12.30 – 13.00Ontvangst
  13.00 – 14.50Inhoudelijk programma
  14.50 – 15.10Pauze
  15.10 – 16.30Inhoudelijk programma
  16.30 – 17.00Borrel

  Praktische informatie

  Het seminar zal plaatsvinden van 13.00 – 16.30 uur in het Inspyrium in Cuijk. Er zijn maximaal 90 plekken beschikbaar. Wees er dus snel bij!

  Wij zien je graag op 12 februari aanstaande!