Seminar 'Wet Bibob & Vastgoed'

  Datum:18 juni 2019
  Tijd:13.00 - 17.00 uur
  Locatie:Radboud Universiteit Nijmegen, Grotiusgebouw, zaal GR. -1.075, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

  Op dinsdag 18 juni 2019 organiseert Hekkelman advocaten en notarissen op de Radboud Universiteit Nijmegen een seminar over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in relatie tot vastgoedtransacties en aanbestedingen.

  De Wet Bibob wint aan populariteit bij overheden in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Bibob-onderzoek kan ook worden ingezet bij vastgoedtransacties of het gunnen van overheidsopdrachten. Deze mogelijkheden worden echter nog maar weinig benut. Dit is zonde, aangezien de Wet Bibob kansen biedt om ook bij vastgoedtransacties en aanbestedingen ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

  Tijdens het seminar bespreken Franc Pommer (openbare orderecht), Marieke Thijssen (vastgoedrecht) en Elise Zeelenberg (aanbestedingsrecht) verschillende thema’s omtrent de Wet Bibob. Dit gebeurt in de vorm van praktische tips en praktijkvoorbeelden die van pas komen bij de beoordeling of een Bibob-toets wenselijk is bij bijvoorbeeld het aangaan van een vastgoedtransactie en waar dan op gelet moet worden.

  Specifiek wordt stilgestaan bij de toepassing van Wet Bibob bij aanbestedingen en vastgoedtransacties (waaronder huurovereenkomsten). Dit alles gebeurt in het licht van de actuele rechtspraak. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor vragen.

  Het seminar is met name interessant voor gemeenteambtenaren die met de Wet Bibob in aanraking komen. Er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar.

  Inschrijving is gesloten. Vragen over het seminar kun je mailen naar: marketing@hekkelman.nl

  Programma
  12.30 – 13.00Ontvangst
  13.00 – 13.45Inleiding Wet Bibob en vastgoedtransacties
  13.45 – 14.30Huurovereenkomsten, grondtransacties en informatiedeling
  14.30 – 15.00Pauze
  15.00 – 15.30Aanbestedingen
  15.30 – 16.00Discussie
  16.00 – 17.00Afsluitende borrel