Studiemiddag 'Omgevingsplan & Geluid'

  Datum:25 juni 2019
  Tijd:13.30 - 17.00 uur
  Locatie:Radboud Universiteit Nijmegen, Grotiusgebouw, zaal GR. -1.075, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 krijgen gemeenten er extra taken en verantwoordelijkheden bij voor wat betreft de normering van geluid. Om je hier alvast op voor te bereiden, organiseert Hekkelman advocaten en notarissen op dinsdag 25 juni 2019 een studiemiddag over geluid in het omgevingsplan.

  Rachid Benhadi praat je dan graag bij over de verschillende geluidsaspecten. Aan de orde komt (uiteraard) de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid.

  Deze bijeenkomst is erop gericht om op een op de praktijk toegesneden wijze inzichtelijk te maken wat er gaat veranderen ten opzichte van het huidige stelsel. Centraal hierbij staat het omgevingsplan en de taken en verplichtingen die gemeenten hebben om geluid in het omgevingsplan te normeren. Enkele vragen die de revue zullen passeren zijn de volgende:

  • Wat gaat er met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen op het gebied van de beoordeling en normering van geluid?
  • Van een ‘goede ruimtelijke ordening’ naar een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Wat betekent dat voor de beoordeling van geluid bij omgevingsplannen?
  • Welke mogelijkheden zijn er om geluid in het omgevingsplan te normeren?
  • De VNG-brochure verdwijnt. Wat betekent dit voor de praktijk?
  • Welke mogelijkheden heeft een gemeente om wettelijk niet-genormeerde geluidverschijnselen te normeren in het omgevingsplan?
  • Welke verplichtingen brengen de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving voor geluid met zich mee voor gemeenten?
  • Op welke wijze kunnen de instructieregels voor geluid vertaald worden naar concrete regelingen voor geluid in het omgevingsplan?

  De studiemiddag vindt plaats op de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanwege het (studie)karakter van de bijeenkomst, is er plaats voor maximaal 70 personen. Wil je verzekerd zijn van een plek, meld je dan snel aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Inschrijving is gesloten. Vragen over het seminar kun je mailen naar: marketing@hekkelman.nl

  13.00 – 13.30Ontvangst
  13.30 – 15.00Inhoudelijk programma
  15.00 – 15.30Pauze
  15.30 – 16.30Inhoudelijk programma
  16.30 – 17.00Borrel