Studiemiddag Wet Bibob en de vastgoedpraktijk (Instituut voor Bouwrecht)

  Datum:18 maart 2020
  Tijd:13.00 - 17.00
  Locatie:BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, Utrecht

  De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) heeft als doel om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Sinds de uitbreiding van het toepassingsbereik in 2013 komt de Wet Bibob steeds meer bij bouwrechtelijke activiteiten om de hoek kijken, zoals bij de aanvraag van omgevingsvergunningen, vastgoed- en grondtransacties en aanbestedingen.

  Tijdens deze studiemiddag zal ingegaan worden op de systematiek en grondslagen van de Wet Bibob en de verschillende weigeringsgronden, de rol van beleid en de toepassing ervan, het onderzoek dat nodig is, en de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Daarbij komt de recente jurisprudentie aan bod.

  Tevens zal het recente wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wet Bibob aan de orde komen. Tenslotte komt de verhouding tot vastgoed gerelateerde transacties aan de orde; wat betekent het in de praktijk als een Bibob-toets moet worden uitgevoerd? Wat kan contractueel tussen partijen geregeld worden en wat betekent een negatief oordeel voor de contractuele relatie?

  Programma

  13.00 – 13.30 uurOntvangst
  13.30 – 15.00 uurInleiding Franc Pommer over systematiek van de Wet Bibob en toepassing daarvan
  15.00 – 15.15 uurPauze
  15.15 – 17.00 uurVervolg inleiding over de betekenis van de Wet Bibob bij vastgoed gerelateerde transacties, vragen/discussie en afsluiting

  Klik hier voor meer informatie over de studiemiddag.