Webinar 'Evenredigheidstoetsing in de 13b-Opiumwetpraktijk'

  Datum:24 februari 2022
  Tijd:15.00 tot 16.30 uur
  Locatie:Thuis, of op je werkplek

  Na de conclusie van 7 juli 2021 van de staatsraden advocaat-generaal over de evenredigheidstoetsing, heeft de Raad van State zich hier op 2 februari jl. over uitgesproken. In twee van de uitspraken waarin de Afdeling dat deed stond artikel 13b van de Opiumwet centraal. De vraag is of deze uitspraken gevolgen hebben voor de toepassingspraktijk van artikel 13 van de Opiumwet. En als ze gevolgen hebben, hoe ingrijpend deze gevolgen dan uiteindelijk zijn.

  Tijdens het webinar gaat Franc Pommer in het bijzonder in op de uitspraken van 2 februari 2021 en de daaraan ten grondslag liggende casuïstiek. Daarnaast deed de Afdeling eind 2021 uitspraken die eveneens relevant zijn voor de toepassingspraktijk van artikel 13b Opiumwet. Ook deze uitspraken behandelt Franc uitgebreid. De uitspraken gaan over tijdsverloop en de kwaliteit van de bestuurlijke rapportage. Concrete onderwerpen die in het webinar aan bod komen, zijn:

  • wat houdt de nieuwe ‘evenredigheidstoetsing’ concreet in;
  • wat zegt de Raad van State over de uitspraken;
  • hoe zit het met maatwerk en het voeren van beleid;
  • hoe verhouden de burgemeester en woningcorporaties zich tegenover elkaar;
  • wat is de (kwaliteit van) de bestuurlijke rapportage;
  • vragen die de uitspraken onbeantwoord laten;
  • tips voor de praktijk.

  Het webinar vindt plaats op donderdag 24 februari van 15.00 tot 16.30 uur.

  Aanmelden

  Wil je graag meer weten over de evenredigheidstoetsing en de gevolgen die de toetsing heeft voor de praktijk? Meld je dan nu aan voor dit webinar!

  Deelname is gratis.

  Klik hier om je aan te melden