Webinar 'Gelijke kansen bij grondverkoop: de verdiepingsslag'

  Datum:27 januari 2022
  Tijd:15.30 - 17.00 uur
  Locatie:Thuis, of op je werkplek

  Op 22 december en 18 januari  hebben wij twee goedbezochte webinars georganiseerd over het ‘Montferland’-arrest van de Hoge Raad. Dat arrest heeft belangrijke gevolgen voor de een-op-een verkoop van onroerende zaken door de overheid. In onze webinars zijn wij (onder meer) ingegaan op de vraag of gesloten overeenkomsten nietig zijn en wat je het best kunt doen bij lopende onderhandelingen.

  In de voorgaande webinars werden er de nodige discussies gevoerd over de reikwijdte van het arrest. Daarnaast merken wij dat er nog veel vragen zijn over de manier waarop in concrete praktijkgevallen moet worden omgegaan met het arrest.

  Daarom organiseren wij op donderdag 27 januari van 15.30 – 17.00 uur de ‘verdiepingsslag’. In dit webinar delen we aan de hand van concrete praktijkgevallen onze eerste adviezen over het Montferland-arrest. Uiteraard is er voldoende ruimte om tijdens het webinar vragen en casussen in te brengen.

  Aanmelden

  Het webinar vindt plaats via Zoom. Na aanmelding ontvang je van ons de inloggegevens per mail. Let er dus goed op dat je het juiste e-mailadres invult.

  Deelname is gratis.

  Casus of vraag? Stuur ze door!

  Wil je voorafgaand aan het webinar alvast een casus of vraag inbrengen, zodat wij deze tijdens het webinar kunnen behandelen? Dat kan! Mail je casus of vraag naar marketing@hekkelman.nl.