Webinar 'Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht'

  Datum:24 juni 2021
  Tijd:13.00 - 14.00 uur
  Locatie:Thuis, of op je werkplek

  Elke week verschijnen er uitspraken over bestuursrechtelijke handhaving die mogelijk van invloed zijn op jouw praktijk. Wij brengen jou hiervan graag op de hoogte.

  Tijdens dit webinar, dat plaatsvindt op donderdag 24 juni 2021 van 13.00 – 14.00 uur, praat Chantal van Mil je in een uur bij over de actuele rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het afgelopen kwartaal. Deze keer gaat Chantal onder meer in op:

  • toezicht en controlerapportages;
  • bijzondere omstandigheden;
  • de begunstigingstermijn;
  • het gelijkheidsbeginsel;
  • het vertrouwensbeginsel;
  • het rechtszekerheidsbeginsel;
  • de invordering van verbeurde dwangsommen;
  • de cautie.

  Aanmelden

  Blijf jij graag op de hoogte van de meest actuele rechtspraak? De aanmeldlink tref je hieronder aan.

  Deelname is gratis.

  Aanmelden