Webinar 'Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht'

  Datum:22 april 2021
  Tijd:13.00 - 14.00 uur
  Locatie:Thuis, of op je werkplek

  Bestuursrechtelijke handhaving blijft onverminderd actueel. Tijdens dit webinar, dat plaatsvindt op donderdag 22 april 2021 van 13.00 – 14.00 uur, praat Chantal van Mil je in een uur bij over de actuele rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het afgelopen kwartaal. Hierbij wordt onder meer ingegaan op:

  • de preventieve last onder dwangsom;
  • de invordering van verbeurde dwangsommen;
  • toezicht en controlerapportages;
  • bijzondere omstandigheden;
  • de hoorplicht;
  • het vertrouwensbeginsel;
  • het evenredigheidsbeginsel.

  Op de hoogte blijven van de actuele rechtspraak?

  Wij organiseren ieder kwartaal een webinar waarin je in een uur wordt bijgepraat over de meest actuele rechtspraak op het gebied van handhaving en toezicht. Uiteraard is er de gelegenheid om vragen te stellen via de chat.

  Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft en meld je hier aan voor onze event updates. Het volgende webinar uit deze reeks zal plaatsvinden in juni.

  Aanmelden?

  Heb je interesse? De aanmeldlink tref je hieronder aan.

  Deelname is gratis.

  Aanmelden