Let op, dit blok is bedoeld om bovenaan de pagina te plaatsen!

Webinar ‘MER onder de Omgevingswet’

Tijd: 10.00 - 11.00 uur
Datum: 02/11/2023
Locatie: Thuis, of op je werkplek

De Omgevingswet brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Tijdens het webinar ‘M.e.r. onder de Omgevingswet’ bespreekt Heino Witbreuk de belangrijkste wijzigingen. Heino gaat onder meer in op de generieke aanwijzing voor plannen en programma’s, de plan-m.e.r.-beoordeling en de wijzigingen bij de project-m.e.r.(beoordeling).

Ben jij er ook bij? Deelname is gratis!