Let op, dit blok is bedoeld om bovenaan de pagina te plaatsen!

  • Home |
  • Evenementen |
  • Webinar ‘Normering van gezoneerde industrieterreinen onder de Omgevingswet’

Webinar ‘Normering van gezoneerde industrieterreinen onder de Omgevingswet’

Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Datum: 20/11/2023
Locatie: Thuis, of op je werkplek

Voor industrieterreinen die thans onder de Wet geluidhinder vallen, gaat onder de Omgevingswet een nieuwe beoordelings- en normeringssystematiek gelden. Er zullen onder andere geluidproductieplafonds (GPP’s), geluidreferentiepunten (GRP’s) en geluidaandachtsgebieden bepaald en vastgelegd moeten worden. En uiteraard zal bij dit alles ook rekening moeten worden gehouden met de rechten van de bestaande industrie.

Met name bij de eerste omzetting van het huidige systeem (wat gebaseerd is op de Wet geluidhinder) naar het nieuwe systeem, zijn er de nodige aandachtspunten. Verder zal de praktijk steeds vaker geconfronteerd worden met omgevingsplannen met een geluidverdeling en daarmee samenhangende discussies. Tijdens dit webinar gaat Rachid Benhadi in op de hiervoor genoemde aspecten.

Zorg dat je erbij bent! Meld je aan via onderstaande button.