Webinar 'Update overheid & duurzaamheid'

  Datum:15 februari 2022
  Tijd:13.00 - 14.15 uur
  Locatie:Thuis, of op je werkplek

  Deze week is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een minister van Klimaat en Energie beëdigd. Een belangrijke mijlpaal, aangezien bij de realisatie van duurzame energieprojecten een belangrijke rol weggelegd is voor overheden. Daarbij kan echter niet voorbij worden gegaan aan de bewoners van de omgeving waar de duurzame energieprojecten worden gerealiseerd.

  Duurzame projecten hebben een directe invloed op burgers en hun directe leefomgeving. Met als gevolg dat inwoners en belangenclubs zich steeds vaker verzetten tegen de komst van een wind- of zonnepark. Het creëren van draagvlak vermindert deze tegenstellingen. Bijvoorbeeld door participatie: het laten meedenken van burgers in het besluitvormingsproces.

  Participatie en informatieplicht

  De term participatie roept vragen op. Hoe betrek je burgers bij de besluitvorming omtrent duurzame energieprojecten? Op welk moment betrek je burgers in zo’n procedure? Ten aanzien van welke onderwerpen is participatie wenselijk en ten aanzien waarvan juist niet? En kunnen burgers actie ondernemen als de gemeente te weinig doet aan participatie?

  In dit kader is ook informatieplicht van de gemeente relevant. Welke informatie moet je als gemeente aan burgers verstrekken over de komst van een wind- of zonnepark? Moet je dat uit jezelf doen of alleen op verzoek? En hoe ver gaat die informatieplicht?

  In het eerste webinar ‘Update overheid & duurzaamheid’ gaan Jan van Vulpen en José Jochemsen-Vernooij in op de informatieplicht en participatie bij duurzame energieprojecten. Ook is er de ruimte om vragen te stellen en casussen in te brengen. Het webinar vindt plaats op dinsdag 15 februari van 13:00 tot uiterlijk 14:15 uur.

  Aanmelden

  Ben je jurist, beleidsmedewerker of bestuurder van een gemeentelijke organisatie? En heb je in jouw werkzaamheden veelvuldig te maken met duurzame energieprojecten? Dan is dit webinar voor jou zeer interessant!

  Deelname is gratis.

  Klik hier om je aan te melden