Webinar 'Van Wob naar Woo'

  Datum:29 maart 2022
  Tijd:13.00 - 14.15 uur
  Locatie:Thuis, of op je werkplek

  Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) en met een novelle die het wetsvoorstel op enkele punten aanpast en verduidelijkt. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.

  De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken en maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. Met als doel dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Een belangrijke verandering voor overheidsorganisaties ten opzichte van de Wob is dat actieve openbaarmaking van bepaalde categorieën informatie verplicht wordt.

  Tijdens het webinar, dat plaatsvindt op dinsdag 29 maart van 13.00 tot uiterlijk 14.15 uur, bespreken Jan van Vulpen en Linda Ormel-Koomen de Woo en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wob. Ook zoomen ze in op de gevolgen voor de dagelijkse gemeentelijke praktijk.

  Aanmelden

  Blijf jij graag op de hoogte van de meest actuele rechtspraak? Zorg er dan voor dat je erbij bent. De aanmeldbutton tref je hieronder aan.

  Deelname is gratis.

  Klik hier om je aan te melden