Let op, dit blok is bedoeld om bovenaan de pagina te plaatsen!

Webinar ‘Verdieping Kaderrichtlijn Water onder de Omgevingswet’

Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Datum: 23/01/2024
Locatie: Thuis, of op je werkplek

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de waterkwaliteit. Het overgrote deel van het oppervlaktewater in Nederland voldoet namelijk niet aan de Kaderrichtlijn Water. Rachid Benhadi en Wiebe van de Rijt geven daarom opnieuw een webinar over de Kaderrichtlijn Water. In dit verdiepende webinar zoomen zij onder meer nader in op de taken en bevoegdheden van provincies en waterschappen. Verder gaan zij in op de vraag wanneer een uitzondering kan worden gemaakt op de verplichtingen die volgen uit de Kaderrichtlijn Water.

Ben jij er ook bij? Deelname is gratis!