Expertise

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wat komt er allemaal kijken bij een complexe reorganisatie? Hoe ziet de ideale arbeidsovereenkomst er uit en kan die zomaar worden gewijzigd? En waar moet u allemaal aan denken bij een ontslag op staande voet? Voor het antwoord op deze en dergelijke vragen is het verstandig om tijdig een gespecialiseerd advocaat in te schakelen.

Met een praktische en oplossingsgerichte benadering en uiteraard juridische kennis, bent u bij ons verzekerd van hoogwaardige advisering en ondersteuning bij al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze advocaten genieten een uitstekende reputatie en zijn ervaren specialisten. Wij treden niet alleen op voor werkgevers, bestuurders en ondernemingsraden, maar ook de individuele werknemer staan wij graag met raad en daad bij.

Het is raadzaam om in een vroeg stadium advies in te winnen. Daarmee kunnen namelijk veel problemen en (langslepende) procedures worden voorkomen.

Het arbeidsrecht behelst een veelvoud aan regelgeving die bovendien door politieke besluitvorming aan verandering onderhevig is. Kijk hier naar onze specialisaties waarmee we u mogelijk van dienst kunnen zijn. 

Bezoek ook ons blog Ondernemerszaken.

Expertisegebieden

Aansprakelijkheid

Wie is er verantwoordelijk als een werknemer een ongeluk krijgt op de werkplek? Welke preventieve maatregelen moet ik nemen? Moet ik een melding doen bij de Arbeidsinspectie als mijn werknemer iets overkomt? Dat zijn vragen die veel werkgevers stellen als zij hun aansprakelijkheid onder de loep nemen.

Meer
Arbeidsongevallen

De gevolgen van een ongeluk op de werkvloer kunnen niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever groot zijn, zeker wanneer er geen goede aansprakelijkheidsverzekering is.

Meer
Cao-vraagstukken

Nog altijd heeft de meerderheid van werknemers direct of indirect te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarin worden belangrijke afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd en de opzegtermijn.

Meer
Concurrentie- en relatiebedingen

Wie een veelbelovende sollicitant wil aannemen, zou een belangrijke vraag moeten beantwoorden. Weet ik zeker dat deze werknemer wel bij mij aan de slag mag gaan?

Meer
Overgang van de onderneming

Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfstandig onderdeel daarvan, gaat het werkzame personeel van rechtswege over naar de overnemende partij.

Meer
Reorganisatie

Wie geconfronteerd wordt met de wens of noodzaak tot reorganisatie, weet niet altijd waarmee rekening te houden. Welke instanties zijn erbij betrokken? Hoeveel tijd is ervoor nodig?

Meer
ZZP/DBA

“Hoe kan ik een zzp’er inschakelen en voorkomen dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien?” Deze vraag wordt ons regelmatig voorgelegd. Opdrachtgevers zijn voorzichtig vanwege de risico’s zoals loondoorbetaling bij ziekte, loonheffingen, ontslagbescherming of een ontslagvergoeding voor een vermeende opdrachtnemer.

Meer
Arbeidsongeschiktheid

Waar moet ik aan denken als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Mag ik een zieke werknemer ontslaan? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Dat zijn vragen die veel werkgevers stellen.

Meer
Arbeidsvoorwaarden

Loon, functie, werktijden, bonus, vakantie: er zijn talloze onderwerpen waarover een werkgever afspraken maakt met een werknemer. Hoe moet ik deze afspraken in een arbeidscontract vastleggen? Mag ik het contract later nog wijzigen? Kan ik van de cao afwijken?

Meer
(Collectief) Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht er niet eenvoudiger op geworden. Een werkgever moet goed beslagen ten ijs komen bij gevallen waarin ontslag aan de orde is.

Meer
Medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming.

Meer
Privacy op de werkvloer

Van aanstelling tot ontslag. Tijdens iedere fase zijn er belangrijke privacy-aspecten waarmee werknemer en werkgever rekening moeten houden. Het begint bij de screening en het sollicitatiegesprek en eindigt mogelijk bij het ontslag met gebruikmaking van gecontroleerde e-mails.

Meer
Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap

Als eigenrisicodrager (voor de WGA of de Ziektewet) draagt u als werkgever het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor uw rekening.

Meer