Expertise

Privacy & IT

Privacy & IT

Persoonsgegevens worden dagelijks verwerkt. Denk aan personeelsadministraties, patiëntendossiers, burger- of klantenbestanden, het versturen van e-mails, het maken van een kopie van een identiteitsbewijs, of een internetcheck van een sollicitant. Bij al deze verwerkingen moet voldaan worden aan de complexe privacyregelgeving.

Daarnaast worden IT-oplossingen alleen maar belangrijker. Iedere organisatie wil (nog) efficiënter werken en klanten worden veeleisender. Als bedrijfsprocessen worden vertraagd door IT-problemen kan dat leiden tot grote schade of hoge claims. Met goede afspraken over de inrichting, de aansprakelijkheid, de intellectuele eigendomsrechten en de continuïteit van de IT oplossing kunnen bepaalde problemen voorkomen worden.

De specialisten van Hekkelman kunnen u helpen om te voldoen aan de complexe privacyregelgeving en met u meedenken in praktische oplossingen. Of het nu gaat om de implementatie van de privacyregels in uw organisatie, het opstellen of beoordelen van IT-contracten, advies over intellectuele eigendomsrechten, het oplossen van geschillen of procederen, wij staan aan uw zijde. Samen met u komen we tot de beste oplossingen.

Privacy advocaat Monique Hennekens in de media

Ook sportverenigingen verwerken gegevens en zij kunnen er zelfs voor kiezen om deze gegevens door te spelen aan partners. Privacy advocaat Monique Hennekens vertelt hierover in een uitzending van het consumentenprogramma Radar. Deze uitzending kunt u hier terugkijken.

Per 1 januari 2019 zal in Tiel en omstreken een nieuw afvalsysteem worden gehanteerd. De inwoners vragen zich af hoe het is geregeld met hun persoonsgegevens. Benieuwd wat Monique hierover te zeggen heeft in het journaal van Omroep Gelderland en RegioTV Tiel? Dan kunt u het videofragment hier terugkijken.


Bezoek ook onze blogs Ondernemerszaken en Overheidszaken voor actuele informatie.

Expertisegebieden

Continuïteit in de cloud en escrow

Als opdrachtgever kunt u voor de continuïteit van uw diensten afhankelijk zijn van uw IT-leverancier of hostingprovider. Als IT-leverancier wilt u uw klanten continuïteit bieden. Continuïteit is nog niet gewaarborgd als de klant de broncode van de software ontvangt, want ook de beschikbaarheid van de data en de kennis over de software zijn nodig.

Meer
E-commerce

Het internet vervult een steeds grotere rol in onze samenleving en de technologie blijft zich ontwikkelen. Denk aan de opkomst van webshops, de toename van online marketing op social media en het gebruik van apps. Deze zijn samen te brengen onder de noemer e-commerce.

Meer
IT

IT-oplossingen worden alleen maar belangrijker. Als bedrijfsprocessen worden vertraagd door IT-problemen kan dat leiden tot grote schade of hoge claims. Met goede afspraken over de inrichting, de aansprakelijkheid, de intellectuele eigendomsrechten en de continuïteit van de IT oplossing kunnen bepaalde problemen voorkomen worden.

Meer
Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 dient iedere organisatie datalekken die ernstige nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen in bepaalde gevallen ook de getroffenen moeten worden geïnformeerd. De meest voorkomende datalekken zijn het versturen van een e-mail naar een verkeerde ontvanger of dat een klant in een klantenportaal de gegevens van een andere klant ziet. Ook verloren USB-sticks en verloren of gestolen laptops en telefoons zijn veel voorkomende datalekken. En natuurlijk diverse vormen van cybercrime, waaronder hacks of malware-aanvallen.

Meer
Privacy compliance

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens en valt onder de Nederlandse en (komende) Europese privacywetgeving. Verkeerde omgang met persoonsgegevens brengt risico's mee, zoals een kans op een forse boete of ernstige reputatieschade.

Meer
Privacy en werk

Al in de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een internetcheck krijgt de potentiële werkgever te maken met de privacyregelgeving. Dat blijft zo tot na vertrek of ontslag van een werknemer. Deze regelgeving betreft bijvoorbeeld alle gegevens in het personeelsdossier, de controle van werknemers en alle uitwisselingen van gegevens met derden, zoals een klant of een Arbodienst. Omdat het vaak om gevoelige persoonsgegevens gaat is de Autoriteit Persoonsgegevens streng voor werkgevers.

Meer
Cybersecurity

Organisaties maken steeds meer gebruik van digitale oplossingen. Niet alleen bij de diverse bedrijfsprocessen, maar ook voor de verbinding van allerlei apparaten via het internet. Het is van groot belang dat de bedrijfsprocessen niet worden verstoord en dat er geen (persoons)gegevens op straat komen te liggen.

Meer
Intellectuele eigendom

Uw merk, handelsnaam, uitvinding of werk zijn van grote waarde voor uw onderneming. De bescherming daarvan is daarom essentieel. De specialisten van Hekkelman adviseren u graag over de bescherming, het beheer en de exploitatie van uw IE-rechten.

Meer
Licenties

Er bestaan verschillende soorten licenties. Een licentie geeft het recht om bepaalde intellectuele eigendomsrechten van een ander te mogen gebruiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een merklicentie, een softwarelicentie of een octrooilicentie. Licenties kunnen exclusief zijn of juist het recht geven om sublicenties te verstrekken.

Meer
Privacy binnen de afvalbranche

Om de Europese en landelijke milieudoelstellingen te behalen is het vermijden van restafval en het hergebruiken van afvalgrondstoffen prioriteit geworden voor de (lokale) overheid. Er zijn diverse systemen ontwikkeld om deze doelstellingen te behalen. Daarnaast is ook in de afvalbranche steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Via deze systemen worden ook persoonsgegevens verwerkt, zoals adressen van burgers. Dat betekent dat de privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook geldt binnen de afvalbranche.

Meer
Privacy en overheid

Overheden en publiekrechtelijke organisaties wisselen bij de uitvoering van hun wettelijke taken veel persoonsgegevens van burgers uit. Denk aan persoonsgegevens die uitgewisseld worden binnen het sociaal domein, bij de verstrekking van vergunningen, maar ook aan de publicatie van raadsbesluiten op de website. Vanuit Den Haag worden naast de algemene privacyregelgeving ook nog specifieke regels opgelegd voor de wijze van omgang met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Meer
Verwerkersovereenkomsten

Als u samenwerkt met andere partijen of bepaalde diensten uitbesteedt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, dient u een verwerkersovereenkomst of bewerkersovereenkomst te sluiten, dan wel andere afspraken over de omgang met persoonsgegevens vast te leggen.

Meer