Expertise

Vastgoed

Vastgoed

Vastgoed is overal om ons heen. Vastgoed is tastbaar. Vastgoed is concreet. Vanuit juridisch perspectief kunt u op veel verschillende manieren met vastgoed in aanraking komen. 

Want:
In vastgoed kun je beleggen.
In vastgoed kun je wonen.
In vastgoed kun je werken.
Vastgoed kun je ontwikkelen.
Vastgoed kun je bouwen.
Vastgoed kun je delen.

En ook:
Vastgoed kun je kwijtraken.
Vastgoed kan gebreken vertonen.
Vastgoed kan een andere bestemming krijgen.

Al deze mogelijkheden kennen een uitgebreide regeling in tal van wetten.

Is vastgoed daardoor ingewikkeld?

Hekkelman vindt van niet. Het doorgronden van de verschillende facetten van het vastgoedrecht is juist een van de expertisegebieden van Hekkelman. Voor elk facet heeft Hekkelman meerdere specialisten in huis.

Zij staan klaar u te helpen uw weg of bestemming te vinden in het vastgoed.

Expertisegebieden

Aansprakelijkheid

Wie kent ze niet? De bordjes met "De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van uw eigendommen". Een beter voorbeeld van een misverstand over het begrip 'aansprakelijkheid' is er niet. Jij kunt de directie wel aansprakelijk stellen, maar de directie kan zelfzelf niet aansprakelijk stellen…

Meer
Appartementen (splitsing en VvE)

Het appartementsrecht heeft twee gezichten: aan de ene kant mede-eigendom en aan de andere kant exclusief gebruiksrecht. Als u een appartement wilt kopen, wilt u weten hoe het precies zit. Waar moet u allemaal op letten?

Meer
Bouw

Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer. Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk tot stand brengen. Maar hoe?

Meer
Erfpacht & opstal

Wanneer is er sprake van erfpacht? Waar moet u op letten bij de vestiging van een erfpachtrecht? Hoe kunt u een erfpachtrecht beëindigen? Wanneer heeft een erfpachter recht op vergoeding? Wat is een opstalrecht? Kan een opstalrecht door verjaring ontstaan? Onze specialisten kunnen deze vragen voor u beantwoorden.

Meer
Hypotheek

Een hypotheek is een recht tot zekerheid voor de terugbetaling van een geldlening. Een hypotheek wordt bij de bank aangegaan voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis of de financiering van een bedrijf. Dat recht bedingt de financier, meestal een bank. Een hypotheek geeft de financier het recht om uw woning te verkopen wanneer u langdurig niet aan uw verplichtingen voldoet. Met een hypotheek geeft u uw huis dus in onderpand aan de bank. U blijft wel de eigenaar van het huis.

Meer
Koop

Wat u ook aankoopt, de basis van iedere aankoop is de koopovereenkomst. Zonder koopovereenkomst vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. Een koopovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Hoe werkt dat?

Meer
Levering

Een eenmaal gesloten overeenkomst voor registergoed moet uiteindelijk uitgevoerd worden: dat heet de levering. De overeenkomst die de partijen sloten, de ondertekening van de leveringsakte en de inschrijving van deze akte bij het Kadaster, maken dat de eigendom overgaat. Wat kan de levering precies voor u betekenen?

Meer
Transformatie

Als de vastgoedcrisis één woord aan het actieve woordgebruik heeft toegevoegd is het wel 'transformatie'. Er is zoveel vastgoed dat ongebruikt en niet meer in trek is, dat transformatie het enige alternatief voor sloop is. Transformatie is het wijzigen van de gebruiksfunctie van een gebouw en daar komt nogal wat bij kijken. De experts van Hekkelman kunnen u helpen met antwoorden en advies. Zowel bij vragen over ruimtelijke ordening als over de contracten die gesloten moeten worden. Zij kunnen uw transformatieproject integraal begeleiden en u behoeden voor doodlopende wegen, of langlopende procedures.

Meer
Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes. Wie leest ze wel? Zekerheid geeft rust en vertrouwen. Dat de puntjes op de i staan, dat alles tot in detail goed geregeld is. Algemene voorwaarden zijn als de stiksels van een maatpak: zij houden de boel bij elkaar en zorgen ervoor dat het goed blijft passen.

Meer
Bestemmingsplan

Wilt u een woning bouwen? Of een gebouw als kantoor in gebruik nemen? Controleer dan eerst of het bestemmingsplan dat toestaat. Wij helpen u hier graag bij.

Meer
Contracten

Vertrouwen is goed, contracteren is beter. Goede contracten geven duidelijkheid en voorkomen problemen. Wie een advocaat betrekt bij het opstellen van een contract dient volgens ons daarom ook geen motie van wantrouwen in. Het is een manier om vooraf duidelijkheid te krijgen over taken en verantwoordelijkheden.

Meer
Huur

Een multifunctionele accommodatie, een parkeerterrein, een sportcomplex, een woning of een standplaats voor een woonwagen. Een willekeurige greep van objecten die door gemeenten en andere overheden verhuurd worden, tijdelijk of niet. Voor ieder object kunnen weer andere regels gelden. Onze specialisten zijn met die regels vertrouwd. Daardoor kunnen zij voor u van toegevoegde waarde zijn. Hoe?

Meer
Kabels & leidingen

Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. De vraag rijst dan hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie de kosten van deze verlegging draagt. Voor onze specialisten zijn deze onderwerpen dagelijkse kost.

Meer
Kraak & leegstand

Een op handen zijnde herontwikkeling of een faillissement van de huurder: leegstand van vastgoed is soms onvermijdelijk. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn risico's?

Meer
Projectontwikkeling

Van grasland naar een woonwijk. Van een rijtje verouderde huizen naar een nieuw hotel. Projectontwikkeling: wat is er mooier dan van bijna niets, iets nieuws maken en je handtekening zetten in het landschap? Projectontwikkeling vergt visie, overzicht en een lange adem. De specialisten van Hekkelman kennen het hobbelige pad van projectontwikkeling als hun broekzak. Zij beschikken over expertise, ervaring en creativiteit op het gebied van ruimtelijke ordening, aanneming van werk, verkoop en levering. En zij weten welke contracten daarbij nodig zijn. Zij dragen dan ook graag bij aan het welslagen van uw project.

Meer
Verjaring

Maakt u al lange tijd gebruik van een strook grond van uw buurman? Heeft u die strook grond bij uw tuin betrokken en afgescheiden met een hek? Is dit al meer dan twintig jaar het geval? Zo ja, dan bent u mogelijk voor verjaring de eigenaar geworden van deze strook grond.

Meer