Incasso & beslaglegging

Incasso & beslaglegging

Hoe strak uw debiteurenadministratie ook is, er blijven altijd debiteuren die ook na meerdere aanmaningen niet betalen. In dat geval is het een geruststellend idee dat u een advocaat in kunt schakelen die snel actie onderneemt om uw geld alsnog binnen te halen.

Beslaglegging

Om betaling van uw vordering veilig te stellen, kunt u beslag leggen op het vermogen van uw debiteur. Hierdoor wordt de betaling van uw vordering vaak niet alleen veilig gesteld, maar deze extra druk kan er ook voor zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt.

Incassoprocedure

Als uw debiteur ongevoelig blijkt voor alle betalingsverzoeken, zal deze worden gedagvaard. Als de rechtbank uw vordering toewijst, kunt u vervolgens betaling van uw vordering afdwingen. Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk van uw kosten en gederfde rente op uw debiteur te verhalen.

Voordeel van een advocaat

Een incassobureau of een deurwaarder kan vaak alleen blaffen, terwijl wij als advocaat ook kunnen bijten doordat wij betaling ook door middel van een gerechtelijke procedure kunnen afdwingen. Dit is een belangrijk voordeel als u ons inschakelt voor een incassozaak in plaats van een deurwaarder of incassobureau. Wegen de verwachte kosten niet tegen de baten op, dan kunt u er bovendien op vertrouwen dat wij u hierover informeren.

Neem gerust contact met ons voor een verkennend gesprek.