Privacy binnen de afvalbranche

Om de Europese en landelijke milieudoelstellingen te behalen is het vermijden van restafval en het hergebruiken van afvalgrondstoffen prioriteit geworden voor de (lokale) overheid. Er zijn diverse systemen ontwikkeld om deze doelstellingen te behalen. Daarnaast is ook in de afvalbranche steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Via deze systemen worden ook persoonsgegevens verwerkt, zoals adressen van burgers. Dat betekent dat de privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook geldt binnen de afvalbranche.

Kennis en ervaring

Onze privacy specialisten hebben specifieke ervaring in het bijstaan van gemeenten en afvalbedrijven bij de implementatie van de privacyregelgeving en het opstellen van de benodigde documenten. Zij zijn veelgevraagde sprekers op seminars en andere evenementen binnen de afvalbranche. Onze specialisten kunnen u eveneens bijstaan in onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en bij het voeren van privacy procedures.  

Van sparringpartner tot compliance project

De privacyregelgeving is complex en kan tot veel vragen leiden. U kunt met al uw vragen over privacy in de afvalbranche terecht bij onze privacy-specialisten. Wij helpen u graag om deze regelgeving om te zetten in een praktische aanpak. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld op maat gemaakte (in house) trainingen of volledige privacy compliance-projecten. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek.