Privacy en werk

Al in de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een internetcheck krijgt de potentiële werkgever te maken met de privacyregelgeving. Dat blijft zo tot na vertrek of ontslag van een werknemer. Deze regelgeving betreft bijvoorbeeld alle gegevens in het personeelsdossier, de controle van werknemers en alle uitwisselingen van gegevens met derden, zoals een klant of een Arbodienst. Omdat het vaak om gevoelige persoonsgegevens gaat, is de Autoriteit Persoonsgegevens streng voor werkgevers.    

Verplichtingen werkgever en rol OR

De werkgever moet onder meer zijn werknemers goed informeren over de omgang met hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld door middel van protocollen of in een handboek. Ook gelden bij cameratoezicht, screening van e-mails en internetgebruik of tracking devices diverse aanvullende regels. Bij iedere regeling over de omgang met personeelsgegevens heeft de Ondernemingsraad bovendien instemmingsrecht.

Sparringpartner

De privacyregelgeving is complex. Wij helpen u graag bij het vinden van praktische oplossingen voor uw privacyvraagstukken. Denk aan het opstellen of controleren van werknemersprotocollen en daarbij horende OR-trajecten, een beoordeling van uw personeelssystemen of advies over de privacyaspecten bij de uitbesteding van de personeels- of salarisadministratie.

De privacyspecialisten van Hekkelman hebben ervaring in het begeleiden van werkgevers en HR-afdelingen bij het implementeren van de privacyregelgeving.

Onderwerpen

Privacy bij arbeidsmobiliteit

Bij de begeleiding van personen binnen hun werkomgeving of naar ander werk worden veel persoonsgegevens verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om contactgegevens, CV’s, belastbaarheid en interesses. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens zal voldaan moeten worden aan de privacyregelgeving.

Meer