Aansprakelijkheid in de agrarische sector

    Ondernemen is risico’s nemen. Dat geldt als geen ander voor de agrarische sector. Boeren moeten steeds meer inschatten welke risico’s zich op hun bedrijf voordoen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit ook. Denk bijvoorbeeld aan wie er aansprakelijk is voor schade als gevolg van onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Of wie er aansprakelijk is voor onjuiste adviezen over het vee. .

    Het zijn vaak lastige kwesties met grote financiële belangen. Een specialist met kennis van zaken is daarom noodzakelijk. De specialisten van Hekkelman hebben ruime ervaring met aansprakelijkheidskwesties in de agrarische sector en voorzien je graag van advies.

    Schade als gevolg van besluiten overheidsinstanties

    Agrarisch ondernemers kunnen ook te maken krijgen met schade als gevolg van onjuiste besluiten van overheidsinstanties. Denk bijvoorbeeld aan het besluit om ten onrechte te weinig productierechten toe te kennen of het besluit om ten onrechte een vergunning te weigeren. Door deze besluiten kan schade ontstaan, omdat je je bedrijf niet (volledig) volgens plan kan ontwikkelen.

    Voor dergelijke schade kan de overheid aansprakelijk zijn. Bij deze aansprakelijkheidskwesties komen vaak veel lastige juridische vragen kijken. Onze specialisten helpen je daar graag bij.