Bestuurlijke boete

    Ook in de agrarische sector heeft de bestuurlijke boete vaste voet aan de grond gekregen. Bestuurlijke boetes worden bijvoorbeeld opgelegd op grond van de Meststoffenwet (mestboetes) en de Wet dieren (bijvoorbeeld omdat huisvestingseisen voor varkens of kippen niet zijn nageleefd). Afhankelijk van de overtreding kunnen bestuurlijke boetes hoog oplopen. In het strafrecht is bijstand door een advocaat gebruikelijk. Bij bestuursrechtelijke afdoening van overtredingen wordt nogal eens vergeten de hulp van een specialist in te roepen. Dat kan tot een pijnlijke afloop leiden. Onze specialisten zijn thuis in het (agrarisch) boeterecht. Doe daarom een beroep op hen. Om naleving van wettelijke regelingen af te dwingen, zet de overheid van oudsher het strafrecht in. Handhaving kan echter ook via het bestuursrecht plaatsvinden. Dan gaat het vooral om het ongedaan maken van overtredingen door een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. In het bestuursrecht treedt de overheid echter ook bestraffend op door bestuurlijke boetes op te leggen. Een bestuurlijke boete kan pas worden opgelegd als de wet dat mogelijk maakt. Bovendien gelden andere spelregels dan voor de last onder dwangsom of bestuursdwang. Zo is een waarschuwing of vooraankondiging niet nodig en kan bij overtreding direct tot boete-oplegging worden overgegaan.  De bestuurlijke boete wordt opgelegd door het bevoegde overheidsorgaan zelf. Beleid en handhaving zijn dus in één hand. Tegen bestuurlijke boetes staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. De strafrechter komt er niet aan te pas, maar uiteindelijk wel de bestuursrechter. Omdat sprake is van een bestraffende sanctie, gelden rechtswaarborgen die vergelijkbaar zijn met de rechtswaarborgen die een verdachte in het strafrecht heeft. Het bestuursstrafrecht is een specialistisch vakgebied. Heb je vragen over bestuurlijke boetes? Neem dan gerust contact met ons op.