Bodemverontreiniging

    Het is algemeen bekend dat agrarische grond soms verontreinigd kan zijn. Dat kan komen door de agrarische bedrijvigheid ter plaatse en het feit dat afval vroeger vaak in de bodem werd gestort. Bodemverontreiniging wordt vaak pas ontdekt als de grond een ander doel krijgt. Pas als de grond bijvoorbeeld nodig is voor woningbouw, wordt onderzocht of er ter plaatse veilig kan worden gewoond.

    Bodemverontreiniging kan de ontwikkeling hinderen, waardoor schade ontstaat omdat de grond gesaneerd moet worden. Die schade loopt al snel in de papieren. De vraag is vervolgens wie voor de schade opdraait. Deze vraag levert vaak lastige juridische vragen en procedures op. De verontreiniging kan immers al tientallen jaren oud zijn, waardoor onduidelijk is wie de veroorzaker is. Een specialist die de kansen en valkuilen van vraagstukken op het gebied van bodemverontreiniging kent, kan je verder helpen. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.